Image default

Blauwe kristallen in meteorieten bewijzen het: de jonge zon was heel actief

Omdat de zon naar schatting 50 miljoen

jaar ouder is dan de aarde en de overige rotsachtige planeten van ons zonnestelsel, is het moeilijk om tastbare informatie te verkrijgen over de prille jeugd van onze ster.
Nieuw onderzoek van blauwe kristallen in meteorieten heeft daar nu verandering in gebracht.
De resultaten ondersteunen het vermoeden dat de jonge zon een wildebras was (Nature Astronomy, 30 juli). Bij het onderzoek is gekeken naar microscopisch kleine kristallen van hiboniet, een mineraal dat in veel meteorieten wordt aangetroffen.
Deze kristallen zijn meer dan 4,5 miljard jaar geleden ontstaan en blijken helium en neon te bevatten.
De aanwezigheid van deze edelgassen wijst erop dat de zon destijds heel actief moet zijn geweest.
De bron van deze gassen wordt namelijk gezocht bij de calcium- en aluminiumatomen in de kristallen. Wanneer deze atomen met energierijke protonen worden bestookt, vallen ze uiteen in neon en helium.

Ten tijde van de vorming van de kristallen

moet de zon dus forse hoeveelheden van deze deeltjes hebben rondgestrooid – een teken dat de jonge ster grote uitbarstingen vertoonde.
Wetenschappers hebben al eerder geprobeerd om bewijzen van zonneactiviteit op te sporen in meteorieten. Dat mislukte tot nu toe altijd.
Dat het nu wél is gelukt, schrijven de ontdekkers toe aan grote gevoeligheid van de de geavanceerde massaspectrometer waarmee het nieuwe onderzoek is gedaan. (EE)

Ook interessant

Ruimtetelescoop geeft inzicht in vroege fase van supernova-explosie

stipmedia

Nieuwe ruimtetelescoop onderzoekt de vorming van chemische elementen in de Melkweg

stipmedia

Astronomen detecteren sporen van een atmosfeer die bij grote inslag aan een planeet is ontrukt

stipmedia

Vulkanische ‘activiteit’ in zwarte gaten veroorzaakt monumentale bellen van honderdduizenden lichtjaren

stipmedia

Astronomen zien witte dwergster ‘aan’ en ‘uit’ gaan

stipmedia

Alleen aan ‘achterkant’ van Jupitermaan Europa is waterdamp aanwezig

stipmedia