Image default

Blauwe kristallen in meteorieten bewijzen het: de jonge zon was heel actief

Omdat de zon naar schatting 50 miljoen

jaar ouder is dan de aarde en de overige rotsachtige planeten van ons zonnestelsel, is het moeilijk om tastbare informatie te verkrijgen over de prille jeugd van onze ster.
Nieuw onderzoek van blauwe kristallen in meteorieten heeft daar nu verandering in gebracht.
De resultaten ondersteunen het vermoeden dat de jonge zon een wildebras was (Nature Astronomy, 30 juli). Bij het onderzoek is gekeken naar microscopisch kleine kristallen van hiboniet, een mineraal dat in veel meteorieten wordt aangetroffen.
Deze kristallen zijn meer dan 4,5 miljard jaar geleden ontstaan en blijken helium en neon te bevatten.
De aanwezigheid van deze edelgassen wijst erop dat de zon destijds heel actief moet zijn geweest.
De bron van deze gassen wordt namelijk gezocht bij de calcium- en aluminiumatomen in de kristallen. Wanneer deze atomen met energierijke protonen worden bestookt, vallen ze uiteen in neon en helium.

Ten tijde van de vorming van de kristallen

moet de zon dus forse hoeveelheden van deze deeltjes hebben rondgestrooid – een teken dat de jonge ster grote uitbarstingen vertoonde.
Wetenschappers hebben al eerder geprobeerd om bewijzen van zonneactiviteit op te sporen in meteorieten. Dat mislukte tot nu toe altijd.
Dat het nu wél is gelukt, schrijven de ontdekkers toe aan grote gevoeligheid van de de geavanceerde massaspectrometer waarmee het nieuwe onderzoek is gedaan. (EE)

Ook interessant

Jupiteratmosfeer is minder droog dan tot nu toe leek

stipmedia

Verre ijsdwerg Arrokoth is omvangrijker dan gedacht, en bedekt met methanolijs

stipmedia

‘Burgerwetenschappers’ ontdekken bijzondere dubbelster

stipmedia

‘Geboorte’ van Mars duurde mogelijk langer dan gedacht

stipmedia

Baby-reuzenplaneet ontdekt ‘op steenworp afstand’ van de aarde

stipmedia

Recent ontdekte kosmische ‘radioflitser’ vertoont een vaste cyclus

stipmedia