Image default

Webb spoort kleine planetoïde in hoofdgordel op

Een team van Europese astronomen heeft, met behulp van de Webb-ruimtetelescoop, bij toeval een nog onbekende, ongeveer honderd meter grote planetoïde ontdekt die zich in de hoofdgordel tussen Mars en Jupiter bevindt.
Het is waarschijnlijk het kleinste object dat tot nu toe door Webb is gedetecteerd.
Om de eigenschappen van het object beter te kunnen vaststellen zullen meer waarnemingen moeten worden gedaan.
Ons zonnestelsel wemelt van de planetoïden – kleine, rotsachtige hemellichamen waarvan er tot nu toe al ruim een miljoen zijn opgespoord.
De meeste daarvan bevinden zich in een brede gordel tussen de omloopbanen van de planeten Mars en Jupiter.
Net als andere hemellichamen zijn planetoïden een bron van infraroodstraling, en daarmee ook een mogelijke prooi voor de Webb-ruimtetelescoop.
De waarnemingen die het bestaan van deze kleine planetoïde aan het licht brachten waren echter niet specifiek bedoeld om nieuwe planetoïden op te sporen.
In feite ging het om kalibratie-opnamen van de grotere, al bekende planetoïde (10920) 1998 BC1, die al vijfentwintig jaar werd ontdekt.
Hoewel de opnamen om technische redenen als ‘mislukt’ werden beschouwd, besloot het team ze toch te gebruiken om een nieuwe techniek te verifiëren waarmee de baan van een object kan worden bepaald en diens grootte kan worden geschat.
Tijdens deze procedure ontdekten de astronomen dat er nog een tweede, kleinere, planetoïde op de opnamen te zien was.
Uit hun analyse blijkt dat het object slechts 100 tot 200 meter groot is en een baan doorloopt die vrijwel in het vlak van de planetoïdengordel ligt.
Op het moment van de waarnemingen bevond de planetoïde zich in het binnenste gedeelte van de hoofdgordel.
De ontdekking wijst erop dat Webb onbedoeld nog wel meer nieuwe planetoïden zal opsporen.
Het team vermoedt dat zelfs bij korte waarnemingen dicht bij het vlak van ons zonnestelsel altijd wel een paar planetoïden gedetecteerd zullen worden, waarvan de meeste onbekend zullen zijn. (EE)
(Image Credit: N. Bartmann (ESA/Webb), ESO/M. Kornmesser and S. Brunier, N. Risinger (skysurvey.org)

Ook interessant

Ruimtesonde Juno heeft detailrijke opnamen gemaakt van Jupitermaan Europa

stipmedia

ESA en NASA bundelen krachten om Europese ‘rover’ op Mars te laten landen

stipmedia

Planeet ter grootte van de aarde ontdekt bij nabije, koele dwergster

stipmedia

Aandrijving van Europees-Japanse ruimtesonde BepiColombo levert te weinig vermogen

stipmedia

‘Kosmische vlinder’ blijkt een enorme planetenfabriek te zijn

stipmedia

Drie zeer oude sterren ontdekt in de halo van ons Melkwegstelsel

stipmedia