Image default

Webb-ruimtetelescoop ziet verre zwarte gaten botsen

Een internationaal team van astronomen heeft, met behulp van de Webb-ruimtetelescoop aanwijzingen gevonden voor een botsing tussen twee sterrenstelsels en hun respectievelijke zware zwarte gaten – een systeem dat ZS7 wordt genoemd. De gebeurtenis speelde zich af toen het heelal ‘pas’ 740 miljoen jaar oud was. Daarmee is het de verste detectie van een botsing tussen zwarte gaten die ooit is verkregen (MNRAS, 16 maart). Astronomen hebben in bijna alle volwaardige sterrenstelsels in het lokale heelal, inclusief ons eigen Melkwegstelsel, zwarte gaten met van miljoenen tot miljarden zonsmassa’s ontdekt. Deze kolossen zijn waarschijnlijk van grote invloed geweest op de evolutie van de sterrenstelsels waar ze deel van uitmaken, maar wetenschappers begrijpen nog niet helemaal hoe deze objecten zo massarijk konden worden. De ontdekking dat er al in de eerste miljard jaar na de oerknal zulke zware zwarte gaten bestonden, wijst erop dat hun ‘groei’ heel vroeg moet zijn begonnen en heel snel moet zijn verlopen. Zware zwarte gaten die bezig zijn om materie aan te trekken, vertonen karakteristieke spectrografische kenmerken waaraan astronomen ze kunnen herkennen. Bij verre sterrenstelsels zoals die van ZS7 zijn deze kenmerken niet waarneembaar vanaf de aarde: alleen de Webb-ruimtetelescoop kan ze waarnemen. Ook is het Webb gelukt om de twee zwarte gaten, die omgeven zijn door snel bewegend, dicht gas, los van elkaar te zien. Uit hun waarnemingen leiden de astronomen dat het ene zwarte gat 50 miljoen keer zoveel massa heeft als de zon. Het andere exemplaar is waarschijnlijk ongeveer even zwaar, maar dat is moeilijker waarneembaar vanwege het dichte gas waarin het is gehuld. (EE) (Image Credit: ESA/Webb, NASA, CSA, J.Dunlop, H.Übler, R. Maiolino, et. al)

Ook interessant

Laatste grote botsing van Melkweg speelde zich minder lang geleden af

stipmedia

Astronomen sporen koolstof op in ver jong sterrenstelsel

stipmedia

Merkwaardige exoplaneet nabij rode reuzenster heeft toch een atmosfeer

stipmedia

Hubble-ruimtetelescoop moet het wat rustiger aan gaan doen

stipmedia

Ongewoon traag draaiende neutronenster ontdekt

stipmedia

Mysterieuze concentraties van materie rond jonge sterren

stipmedia