Image default

Venus is niet veel water kwijtgeraakt

De planeet Venus heeft de afgelopen vier miljard veel minder water verloren dan tot nu toe werd aangenomen.
Tot die conclusie komt de Zweedse onderzoeker Moa Persson van het Zweeds Instituut voor Ruimteonderzoek (IRF) en de Universiteit van Umeå, die op 13 november haar proefschrift verdedigde.
Perssons stelling is gebaseerd op een analyse van hoe de zonnewind – de aanhoudende stroom van geladen deeltjes van de zon – de Venusatmosfeer beïnvloedt en ervoor zorgt dat atmosfeerdeeltjes de ruimte in verdwijnen.
Daarbij heeft ze gebruik gemaakt van gegevens van het meetinstrument ASPERA-4 aan boord van de Europese ruimtesonde Venus Express.
Venus staat bekend als een extreem hete en droge planeet, maar ooit was het klimaat er mogelijk veel aangenamer en kan er veel oppervlaktewater zijn geweest.
Daarvan is nu geen sprake meer, maar onduidelijk is waar het water naartoe is gegaan.
De berekeningen van Persson geven aan dat slechts een kleine deel ervan naar de ruimte is ontsnapt.
Dat proces is overigens nog steeds bezig: ASPERA-4 detecteerde ionen (geladen deeltjes) in de omgeving van Venus en daarbij is ontdekt dat er uit de Venus-atmosfeer voor elke twee protonen (waterstofionen) één zuurstofion ontsnapt – precies de waterstof/zuurstof-verhouding van water.
Daarbij geldt dat er meer water ontsnapt naarmate de zon meer geladen deeltjes en straling produceert.
Voor haar proefschrift heeft Persson berekend hoeveel water Venus op die manier kan zijn kwijtgeraakt: heel weinig dus.
Deze roept de vraag op of er ooit wel zo veel water is geweest op Venus.
En zo ja, waar dat water is gebleven.
Volgens Persson zijn daar twee verklaringen voor mogelijk: het water is al heel vroeg van Venus ontsnapt of in de bodem opgenomen. (EE)
(Image Credit: ESA – D. Ducros)

Ook interessant

Kolossaal zwart gat ontdekt met behulp van ‘zwaartekrachtlens’

stipmedia

Heliumverbranding ontdekt op witte dwergster

stipmedia

Eenvoudige verklaring voor het vreemde gedrag van komeet ‘Oumuamua

stipmedia

Monsters van planetoïde Ryugu bevatten ‘bouwsteen’ van groot biomolecuul

stipmedia

VLT-opnamen van inslag op planetoïde gepresenteerd

stipmedia

Hete ‘zandwolken’ ontdekt in atmosfeer van exoplaneet

stipmedia