Image default

Twee dichtbij komende planetoïden blijken heel metaalrijk te zijn

Om onze zon draaien ruim 27.000 relatief kleine planetoïden die (relatief) dicht in de buurt van de aarde kunnen komen.
Het overgrote deel daarvan bestaat voornamelijk uit gesteente, maar sommige zijn rijk aan metalen, zoals ijzer, nikkel en kobalt.
Amerikaanse onderzoekers hebben twee van die metaalrijke ‘aardscheerders’ onderzocht.
Hun conclusie: het duo vertoont sterke overeenkomsten met planetoïde Psyche, het grootste metaalrijke object in ons zonnestelsel, die zich tussen de omloopbanen van de planeten Mars en Jupiter ophoudt (Planetary Science Journal, 1 oktober). Vermoed wordt dat metaalrijke aardscheerders zijn ontstaan toen de kernen van planeten-in-wording op catastrofale wijze werden verwoest, maar verder is er weinig over bekend.
Vandaar ook dat het Amerikaanse ruimteagentschap NASA van plan is om in 2022 een ruimtesonde naar de meer dan tweehonderd kilometer grote, metaalrijke planetoïde Psyche wil sturen.
Onderzoek door een team van studenten onder leiding van planeetwetenschappers Vishnu Reddy heeft nu echter uitgewezen dat er dichter bij huis ook kleine metaalrijke planetoïden te vinden zijn.
Uit waarnemingen met een infraroodtelescoop op Hawaï, blijkt namelijk dat de spectrale signaturen van de aardscheerders 1986 DA (ca. 3 km groot) en 2016 ED85 (1 km) veel op die van Psyche lijken.
Hun oppervlakken bestaan naar schatting voor 85 procent uit metalen, wat zou betekenen dat ze meer ijzer, nikkel en kobalt bevatten dan er op aarde te vinden is.
Dat maakt deze objecten interessant voor (toekomstige) ‘mijnbouw-projecten’ in de ruimte.
Uit de baaneigenschappen en samenstellingen van de twee aardscheerders leiden de onderzoekers af dat 1986 DA en 2016 ED85 tot een familie van planetoïden behoren waarvan de hoofdmoot zich in het buitenste deel van de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter bevindt, hetzelfde gebied waar ook 16 Psyche te vinden is.
Maar waarschijnlijk zijn het geen brokstukken van Psyche zelf: die is vermoedelijk nóg metaalrijker. (EE)
(Image Credit: Addy Graham/University of Arizona)

Ook interessant

Laatste grote botsing van Melkweg speelde zich minder lang geleden af

stipmedia

Astronomen sporen koolstof op in ver jong sterrenstelsel

stipmedia

Merkwaardige exoplaneet nabij rode reuzenster heeft toch een atmosfeer

stipmedia

Hubble-ruimtetelescoop moet het wat rustiger aan gaan doen

stipmedia

Ongewoon traag draaiende neutronenster ontdekt

stipmedia

Mysterieuze concentraties van materie rond jonge sterren

stipmedia