Image default

Tientallen ‘babysterren’ ontdekt nabij het Melkwegcentrum

Astronomen hebben, met behulp van de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), een aantal ‘babysterren’ ontdekt in het centrum van ons Melkwegstelsel.
Dat is verrassend omdat eerdere onderzoeken erop leken te wijzen dat deze omgeving niet geschikt is voor de vorming van nieuwe sterren.
Sterren ontstaan uit wolken van gas en stof die onder invloed van hun eigen zwaartekracht samentrekken.
Als deze samentrekking door invloeden van buitenaf wordt verstoord, kan het stervormingsproces verstoord raken.
Rond het Melkwegcentrum zijn allerlei mogelijke storingsbronnen aanwezig.
Sterke turbulenties kunnen de gaswolken in beroering brengen en hun samentrekking verhinderen, en sterke magnetische velden kunnen het gas bijstaan tegen zijn strijd tegen de zwaartekracht.
Om meer inzicht te krijgen in de effecten die de stervorming verstoren, heeft een team onder leiding van Xing LU, een astronoom van de Nationale Sterrenwacht van Japan, met ALMA naar gebieden rond het Melkwegcentrum gekeken waar ruimschoots voldoende gas aanwezig is, maar voor zover bekend geen stervorming plaatsvindt.
Tot hun verrassing ontdekten de astronomen daarbij meer dan achthonderd compacte concentraties van gas en stof.
Aanvankelijk was niet duidelijk of in deze concentraties daadwerkelijk sterren worden gevormd.
Daarom hebben Lu en zijn collega’s (weer met ALMA) gezocht naar de energetische uitstromen van gas die kenmerkend zijn voor sterren-in-wording.
Daarbij ontdekten ze 43 kleine, zwakke ‘gasjets’.
En dat bewijst dat zich ook nabij het Melkwegcentrum babysterren kunnen vormen. (EE)
(Image Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Lu et al)

Ook interessant

Jupiter zou een ideale detector van donkere materie kunnen zijn

stipmedia

Eerste vlucht Marshelikopter maandag

stipmedia

Gigantische radiopulsen van pulsars zijn mogelijk honderden keren krachtiger dan gedacht

stipmedia

NGC 3242 de Geest van Jupiter

stipmedia

Jaarlijks 5000 ton meteorietenstof op aarde

stipmedia

Eerste vlucht Marshelikopter uitgesteld

stipmedia