Image default

Resonanties in het zonnestelsel

In een planetenstelsel met één planeet verloopt alles perfect: de baan waarin een planeet rond de zon draait, blijft eeuwig dezelfde.
Een dergelijk planetenstelsel is te allen tijde stabiel.
In een planetenstelsel met meer dan één planeet, zoals ons eigen zonnestelsel, is die perfectie niet
volmaakt.
Planeten, planetoïden en andere objecten worden niet alleen aangetrokken door de zon, maar oefenen ook zwaartekracht uit op elkaar.
Dat stoort de beweging van alle objecten waardoor ze lichtjes uit hun perfecte baan getrokken worden.
Hoe zwaarder een planeet is, hoe meer storende invloed hij uitoefent op de objecten in zijn buurt.
In ons zonnestelsel laten vooral Jupiter en Saturnus zich gelden als storende elementen.
De meeste storingen in de baan van objecten in het zonnestelsel zijn vrij willekeurig.
De veranderingen van de baanelementen zijn daarom veelal periodieke schommelingen.
Zo zorgt Jupiter ervoor dat de excentriciteit (ellipsvormigheid) van de baan van de aarde met een periode van ongeveer 100 000 jaar varieert van 0,01 tot 0,05, wat klimaatschommelingen veroorzaakt (de Milanković-ijstijdencycli).
De situatie is anders wanneer zogenaamde resonanties optreden.
Hierbij herhaalt een bepaalde configuratie zich steeds opnieuw.
Daardoor kunnen storingen in de baanbeweging steeds groter worden of kan het tegenovergestelde gebeuren: elke storing in de baan wordt onderdrukt zodat het object gedwongen wordt een vaste baan te volgen. We kunnen dit illustreren

Lees het hele artikel in het magazine ZENIT meer info
Door Claude Doom, KU Leuven

Ook interessant

Röntgensatelliet ontdekt verzengend heet gas in halo Melkweg

stipmedia

Nog meer vreemde objecten ontdekt rond het zwarte gat in het Melkwegcentrum

stipmedia

Meteoriet bevat oudste materiaal op aarde

stipmedia

Einde nabij voor ruimtetelescoop Spitzer

stipmedia

Niet Jupiter, maar een ringsysteem veroorzaakte scheiding in zonnestelsel

stipmedia

Heldere ster Nu Indi is stille getuige van botsing tussen Melkweg en kleiner sterrenstelsel

stipmedia