Image default

Oorzaak van merkwaardige hemelgloed lijkt te zijn gevonden

Wetenschappers denken een verklaring te hebben gevonden voor de niet erg opvallende en pas vrij recent herkende hemelgloed die STEVE wordt genoemd.
Dit atmosferische verschijnsel lijkt een combinatie te zijn van poollicht en een compleet ander soort gloed.
STEVE is een nachtelijk hemelverschijnsel dat al jarenlang door amateurs wordt gefotografeerd, maar pas in 2017 de aandacht trok van wetenschappers.
De gloed bestaat uit twee componenten: een groen ‘hekwerk’ en een lange, paarsrode lichtboog die meer dan twintig minuten kan standhouden.
Opmerkelijk is dat het groene schijnsel veel zuidelijker optreedt dan normaal poollicht.
Poollicht wordt geproduceerd door gloeiende zuurstof- en stikstofatomen in de hoge aardatmosfeer die worden aangeslagen door geladen deeltjes die verstrikt zijn geraakt in het magnetische veld van onze planeet.
Poollicht ontstaat dus door deeltjes die van bovenaf komen, en dat lijkt voor STEVE deels anders te zijn.
Nieuw onderzoek van satellietgegevens en opnamen die vanaf de aarde zijn gemaakt wijst erop dat de paarsrode boog en het groene hekwerk niet dezelfde oorzaak hebben.
De groene component lijkt te worden veroorzaakt door een mechanisme dat overeenkomsten vertoont met normale poollichten, maar zich wel buiten de gebruikelijke poollichtovaal afspeelt.
De paarsrode component daarentegen ontstaat door botsingen die optreden in een stromende ‘rivier’ van geladen deeltjes in de ionosfeer van de aarde.
Door de wrijving die daarbij ontstaat warmen de deeltjes op en gaan ze paarsrood licht uitzenden, net als de gloeidraad van een gloeilamp waar elektriciteit doorheen stroomt. (EE)

Ook interessant

Amerikaanse wetenschappers willen risico van Tauridenzwerm onderzoeken

stipmedia

Chinese astronomen doen snelheidsmetingen in quasars

stipmedia

Hevige ‘wind’ zet rem op stervorming in ver sterrenstelsel

stipmedia

‘Keukenzout’ gevonden op Jupitermaan Europa

stipmedia

Eerste dag na kolossale inslag voor de kust van Mexico gereconstrueerd

stipmedia

Botsing tussen neutronensterren voorzag het zonnestelsel van (een beetje) goud

stipmedia
Hide Related Posts