Image default

Oorzaak van merkwaardige hemelgloed lijkt te zijn gevonden

Wetenschappers denken een verklaring te hebben gevonden voor de niet erg opvallende en pas vrij recent herkende hemelgloed die STEVE wordt genoemd.
Dit atmosferische verschijnsel lijkt een combinatie te zijn van poollicht en een compleet ander soort gloed.
STEVE is een nachtelijk hemelverschijnsel dat al jarenlang door amateurs wordt gefotografeerd, maar pas in 2017 de aandacht trok van wetenschappers.
De gloed bestaat uit twee componenten: een groen ‘hekwerk’ en een lange, paarsrode lichtboog die meer dan twintig minuten kan standhouden.
Opmerkelijk is dat het groene schijnsel veel zuidelijker optreedt dan normaal poollicht.
Poollicht wordt geproduceerd door gloeiende zuurstof- en stikstofatomen in de hoge aardatmosfeer die worden aangeslagen door geladen deeltjes die verstrikt zijn geraakt in het magnetische veld van onze planeet.
Poollicht ontstaat dus door deeltjes die van bovenaf komen, en dat lijkt voor STEVE deels anders te zijn.
Nieuw onderzoek van satellietgegevens en opnamen die vanaf de aarde zijn gemaakt wijst erop dat de paarsrode boog en het groene hekwerk niet dezelfde oorzaak hebben.
De groene component lijkt te worden veroorzaakt door een mechanisme dat overeenkomsten vertoont met normale poollichten, maar zich wel buiten de gebruikelijke poollichtovaal afspeelt.
De paarsrode component daarentegen ontstaat door botsingen die optreden in een stromende ‘rivier’ van geladen deeltjes in de ionosfeer van de aarde.
Door de wrijving die daarbij ontstaat warmen de deeltjes op en gaan ze paarsrood licht uitzenden, net als de gloeidraad van een gloeilamp waar elektriciteit doorheen stroomt. (EE)

Ook interessant

Ruimtesonde Parker ziet hoe coronale massa-ejectie interplanetair stof ‘opveegt’

stipmedia

NASA verwacht bijzonder ‘pakje’ uit de ruimte

stipmedia

Ontstaan de leegtes in protoplanetaire schijven wel echt door planeten-in-wording?

stipmedia

‘Extreem ver sterrenstelsel’ blijkt toch niet zo ver weg

stipmedia

Very Large Telescope ontdekt nieuw ‘Einsteinkruis’

stipmedia

Eisinga Planetarium in Franeker is vanaf nu Werelderfgoed

stipmedia