Image default

Ons Melkwegstelsel heeft een klonterige halo

Astronomen van de University of Iowa hebben vastgesteld dat de halo van heet gas waarin ons Melkwegstelsel is gehuld een klonterige structuur heeft.
Dat komt waarschijnlijk doordat deze halo voortdurend wordt aangevuld met materiaal dat door sterren-in-wording en stervende sterren is uitgestoten.
De halo, die ook wel het circumgalactische medium wordt genoemd, diende tien miljard jaar geleden als ‘couveuse’ voor de nog in aanbouw zijnde Melkweg (Nature Astronomy).
De nieuwe bevindingen zijn gebaseerd op waarnemingen met de mini-satelliet HaloSat, die naar röntgenstraling van het circumgalactische medium heeft gekeken.
Uit de waarnemingen blijkt dat dit medium min of meer schijfvormig is. HaloSat werd in mei 2018 ‘gelanceerd’ vanuit het internationale ruimtestation ISS.
Op plekken waar de Melkweg de meeste nieuwe sterren produceert, vertoont het circumgalactische medium de meeste röntgenstraling.
Dat wijst erop dat er een duidelijk verband bestaat met het stervormingsproces.
Waarschijnlijk wordt gas dat eerder naar de Melkweg toe is gevallen, en daar voor de vorming van nieuwe sterren is gebruikt, nu weer teruggegeven aan het circumgalactische medium.
Er is dus sprake van een kringloop.
De HaloSat-missie had onder meer tot doel om de omvang van het circumgalactische medium te bepalen.
Is deze halo vele malen groter dan het Melkwegstelsel zelf of gaat het om een relatief dunne laag?
Het nu gepubliceerde onderzoek geeft daar nog geen uitsluitsel over.
Zeker is wel dat zich relatief veel heet materiaal in de buurt van het Melkwegvlak bevindt.
Maar het is heel goed mogelijk dat het overgrote deel van de halo slechts een zwakke bron van röntgenstraling is.
Als volgende willen de onderzoekers de gegevens van HaloSat dan ook combineren met die van andere röntgensatellieten.
Dat zou niet alleen uitsluitsel kunnen geven over de werkelijke omvang van de Melkweghalo, maar ook over een andere kwestie waar astronomen al een tijdje mee worstelen: het probleem van de ontbrekende materie. Gewone materie zoals wij die kennen zou ongeveer vijf procent van het totaal aan materie en energie in het heelal moeten vertegenwoordigen.
Ongeveer een derde daarvan bleef echter lange tijd zoek.
Recent onderzoek heeft laten zien dat een flink deel ervan in het zogeheten kosmische web opgeslagen kan zijn.
Maar ook in de halo’s van sterrenstelsels zoals onze Melkweg kan zich veel materie schuilhouden. (EE)
(Artist’s impression van de mini-satelliet HaloSat. © University of Iowa)

Ook interessant

Het jonge heelal wemelde al van de Melkweg-achtige sterrenstelsels

stipmedia

Koolstofdioxide op Jupitermaan Europa is afkomstig uit inwendige oceaan

stipmedia

Capsule met bodemmateriaal van planetoïde Bennu is aangekomen in Houston

stipmedia

Halo van donkere materie kan kromming van de Melkweg verklaren

stipmedia

Ruimtesonde Parker ziet hoe coronale massa-ejectie interplanetair stof ‘opveegt’

stipmedia

NASA verwacht bijzonder ‘pakje’ uit de ruimte

stipmedia