Image default

Magnetische velden veroorzaken chaos in stervormingsgebieden

Nieuw onderzoek onder leiding van Stella Offner

van de universiteit van Texas in Austin wijst erop dat magnetische golven een belangrijke rol spelen bij de vorming van nieuwe sterren.
Haar berekeningen laten zien dat deze golven een veel groter bereik hebben dan werd aangenomen.
Offner heeft een supercomputer gebruikt.
Dit om modellen te maken van de vele processen die zich afspelen in grote wolken van gas waarin zich sterren aan het vormen zijn.
In deze wolken spelen zich allerlei verschillende fysische processen tegelijk af.
Zwaartekracht, turbulentie, en straling en winden van reeds gevormde sterren.
De vraag die zij wilde beantwoorden is waarom de waargenomen bewegingen in zo’n gaswolk zo hevig zijn. Volgens sommige astronomen is dat vanwege de gravitationele collaps.
Het ‘in elkaar storten’ van de gaswolk onder zijn eigen zwaartekracht.
Anderen zoeken de oorzaak bij turbulenties en sterrenwinden.

De computermodellen lieten iets onverwachts zien

de energie die vrijkomt bij de interacties tussen sterrenwinden en het magnetische veld van de gaswolk heeft een veel grotere uitwerking dan tot nu toe werd aangenomen.
De magnetische velden fungeren als elastieken die zich over de hele wolk uitstrekken, en de sterrenwinden als vingers die de elastieken ‘bespelen’.
Op deze manier ontstaan golven die zich sneller verplaatsen dan de sterrenwind en op grote afstanden bewegingen veroorzaken.
Zo oefenen pas gevormde sterren een sterkere invloed uit op hun omgeving.
Als volgend stap wil Offner onderzoeken of dit proces zich beperkt tot gaswolken of dat het ook van invloed is op veel grotere structuren, zoals complete sterrenstelsels. (EE)

Ook interessant

Nieuwe versie van Hubble Ultra-Deep Field gepresenteerd

stipmedia

Rosetta was getuige van de ‘geboorte’ van een boogschok

stipmedia

Terug keer van de 2 Boosters van STS

stipmedia

Grote inslag kan verschil tussen voor, en achterkant van de maan verklaren

stipmedia

Wat zijn exoplaneten?

stipmedia

Asymmetrie tussen Noorder- en Zuiderlicht verklaard

stipmedia