Image default

Komeet Wirtanen bevat abnormaal veel alcohol

De periodieke komeet Wirtanen stootte tijdens zijn dichte nadering van de aarde, in december 2018, ongebruikelijk veel alcohol uit.
Dat is een van de conclusies van de waarnemingen die destijds zijn gedaan met de Keck-telescoop op Mauna Kea, Hawaï.
De Keck-waarnemingen hebben nog een andere vreemde eigenschap van de komeet aan het licht gebracht.
Normaal is het zo dat kometen die dichter in de buurt komen beginnen te ‘sublimeren’.

Komeet Wirtanen
(Image Credit: Stub Mandrel)

Dat wil zeggen dat ijsdeeltjes in hun kern door opwarming rechtstreeks overgaan van ijs in gas, zonder eerst te smelten.
Door dit proces, dat uitgassing wordt genoemd, ontstaat een enorme wolk van gas en stof rond de komeetkern: de zogeheten coma.
Het onderzoek laat zien dat de temperatuur van de waterdamp in de coma van Wirtanen niet significant afneemt op grotere afstand van de kern.
Dat wijst erop dat de damp in de buitendelen van de coma wordt opgewarmd.
Welk proces daar verwantwoordelijk voor was, is nog onduidelijk.
Een van de mogelijkheden is dat atomen of moleculen in de coma onder invloed van zonlicht elektronen uitstoten die vervolgens met hoge snelheid in botsing komen met andere moleculen en daarbij een deel van hun bewegingsenergie overdragen.
Een andere mogelijkheid is dat komeet brokken ijs verliest, die zich van de kern verwijderen en op grotere afstand daarvan sublimeren.
Ook daarbij komt warmte vrij.
Dit scenario zou in overeenstemming zijn met waarnemingen van andere ‘hyperactieve’ kometen, kometen die, net als Wirtanen, bij nadering van de zon opvallend veel water kwijtraken.
De Keck-gegevens hebben laten zien dat er relatief veel watermoleculen in de buitenste regionen van de coma van de komeet zaten.
Dat wijst erop dat er extra water vrijkwam uit ijzige deeltjes in het binnenste deel van zijn coma.
Komeet Wirtanen is een kortperiodieke komeet met een omlooptijd van 5,4 jaar.
Het verste punt van zijn langgerekte omloopbaan ligt dicht bij de baan van de planeet Jupiter, het binnenste punt dicht bij de aardbaan. Op 16 december 2016 naderde hij onze planeet tot op 11 miljoen kilometer, de kleinste afstand in eeuwen. (EE)     (Image Credit: Stub Mandrel)  

Ook interessant

Metalen litteken ontdekt op ‘kannibaal-ster’

stipmedia

‘Sneeuwvlokken’ in een recurrente nova

stipmedia

Kuipergordel is mogelijk omvangrijker dan gedacht

stipmedia

Astronomen vinden overtuigend bewijs voor neutronenster in restant van ontplofte ster

stipmedia

Wolkenvorming op Neptunus loopt in de pas met zonneactiviteit

stipmedia

Verre ijswerelden zijn mogelijk geologisch actief

stipmedia