Image default

Is het water in onze oceanen afkomstig van protoplaneet Theia?

Niet kometen, niet planetoïden, maar de hypothetische protoplaneet Theia, die 4,4 miljard jaar geleden in botsing kwam met de aarde, is de belangrijkste bron van het water op onze planeet.
Tot die conclusie komen planeetwetenschappers van de universiteit van Münster op basis van isotopenonderzoek.
De aarde is gevormd in het ‘droge’ centrale deel van ons zonnestelsel, en dus is het opmerkelijk dat hier zoveel water te vinden is.
Van ‘natte’ materialen, zoals koolstofrijke meteorieten, wordt aangenomen dat ze uit het buitengebied van ons zonnestelsel afkomstig zijn.
Om uit te zoeken waar het water op onze planeet nu precies vandaan komt, hebben de Duitse wetenschappers gekeken naar de isotopensamenstelling van het element molybdeen in aardse gesteenten.
Aan deze samenstelling kan worden afgelezen of materiaal uit het natte of het droge deel van ons zonnestelsel afkomstig is.
De metingen van de onderzoekers tonen aan dat de isotopensamenstelling van het molybdeen op aarde tussen die van natte en droge meteorieten in zit.
Cruciaal daarbij is dat molybdeen een ijzerminnend element is, wat betekent dat het meeste molybdeen naar de kern van de aarde zal zijn gezakt toen onze planeet nog grotendeels vloeibaar was.
Het molybdeen dat in (mantel)gesteenten wordt aangetroffen moet dus in een later stadium op onze planeet zijn afgeleverd. Dat brengt de wetenschappers tot de conclusie dat het koolstofhoudende c.q. natte materiaal uit het buitengebied van ons zonnestelsel laat op de aarde is terechtgekomen.
Volgens hen is dat materiaal afkomstig van Theia, de protoplaneet die in botsing kwam met de aarde, en daarmee de aanzet gaf tot de vorming van de maan.
Deze protoplaneet zou naast molybdeen ook grote hoeveelheden water op onze planeet hebben afgeleverd, voldoende om al het water op aarde te kunnen verklaren. (EE)

Ook interessant

Inslagkraters op Pluto en Charon wijzen op een tekort aan kleine Kuipergordelobjecten

stipmedia

Water aangetroffen in monsters van planetoïde Itokawa

stipmedia

De maan doorkruist de geocorona

stipmedia

Kosmische explosies, zoals supernova’s, zijn te zeldzaam om de bron van ‘snelle radioflitsen’ te kunnen zijn

stipmedia

Hubble schiet plaatjes Saturnus en Mars

stipmedia

Protoplanetaire schijf van jonge dubbelster is gekanteld

stipmedia
Hide Related Posts