Image default

In Jupitermaan Europa stijgt mogelijk ‘sneeuw’ op

Onder de dikke ijskorst van de Jupitermaan Europa bevindt zich een oceaan waarin opstijgende sneeuw omgekeerde ijspieken en ravijnen vormt.
Tot die conclusie komt een onderzoeksteam van de Universiteit van Texas in Austin (VS), onder leiding van Natalie Wolfenbarger, in een recente publicatie in het vakblad Astrobiology.
Europa is een rotsachtige wereld, ongeveer zo groot als de maan van de aarde, die wordt omgeven door een oceaan en een kilometers dikke ijskorst.
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de temperatuur, de druk en het zoutgehalte van Europa’s oceaan vlak onder het ijs vergelijkbaar zijn met wat je onder een ijsplaat op Antarctica zou aantreffen.
Gewapend met deze kennis is bij het nieuwe onderzoek gekeken naar de twee verschillende manieren waarop water onder ijsplaten bevriest: congelatie-ijs en frazil-ijs.
Congelatie-ijs vriest direct aan de onderkant van de ijsplaat vast. Frazil-ijs ontstaat als ijsschilfers in onderkoeld zeewater, die opstijgen en zich aan de bodem van de ijsplaat hechten.
Op beide manieren ontstaat ijs dat minder zout is dan zeewater, en dat volgens de wetenschappers nog minder zout zou zijn wanneer je rekening houdt met de grootte en leeftijd van Europa.
Bovendien laten hun berekeningen zien dat frazil-ijs, dat slechts een fractie van het zout in zeewater vasthoudt, op Europa rijkelijk aanwezig kan zijn.
Dat betekent dat de ijskorst van de Jupitermaan mogelijk veel minder zout bevat dan eerdere schattingen aangaven.
Een en ander heeft gevolgen voor de sterkte van het ijs, de warmteoverdracht binnen de ijskorst en de tektonische processen die binnen de ijskorst kunnen optreden.
Deze informatie is van belang voor de wetenschappers die de komende NASA-ruimtemissie Europa Clipper voorbereiden.
Deze ruimtesonde zal met behulp van radar onder de ijskorst van Europa ’kijken’ om te zien of de daar aanwezige oceaan geschikt is voor (primitief) leven.
Het zoutgehalte van het ijs kan van invloed zijn op hoe diep de radar in de ijskorst kan kijken en wat daar te zien is. (EE)
(Image Credit: NASA/JPL-Caltech)

Ook interessant

‘Sneeuwvlokken’ in een recurrente nova

stipmedia

Kuipergordel is mogelijk omvangrijker dan gedacht

stipmedia

Astronomen vinden overtuigend bewijs voor neutronenster in restant van ontplofte ster

stipmedia

Wolkenvorming op Neptunus loopt in de pas met zonneactiviteit

stipmedia

Verre ijswerelden zijn mogelijk geologisch actief

stipmedia

Astronomen (her)ontdekken recordbrekende quasar

stipmedia