Image default

Hevige gasuitstoot niet bepalend voor massa’s jonge sterren

Astronomen weten dat sterren ontstaan door het samentrekken van enorme wolken van waterstofgas. Daarbij belandt uiteindelijk slechts ongeveer dertig procent van het gas in de sterren die zich vormen. Aangenomen werd dat de overige zeventig procent tijdens het vormingsproces door de sterren worden weggeblazen. Maar nieuw onderzoek lijkt deze veronderstelling te ondergraven.

Tijdens de geboortefase van een ster, die slechts ongeveer 500.000 jaar duurt, neemt zijn massa snel toe.
Maar tijdens die groei, ontwikkelt een ster een hevige ‘sterrenwind’ en twee jets die gas de omgeving in blazen.
Door deze uitstroom van gas ontstaat een holte in de omringende gaswolk. De meest gangbare theorieën voorspellen dat zo’n holte mettertijd gestaag groter word, tot aan het moment dat de gaswolk rond de ster volledig is geruimd.
Op dat moment stokt de groei van de ster, omdat hij geen gas meer aangevoerd krijgt.

Om dit proces nader te onderzoeken heeft een team van astronomen bestaande gegevens over ruim driehonderd protosterren – ‘sterren-in -wording’ – geanalyseerd die tussen 2008 en 2017 door de ruimtetelescopen Hubble, Spitzer en Herschel zijn verzameld. De jonge protosterren maken alle deel uit van een stervormingsgebied in het sterrenbeeld Orion. De resultaten wijzen erop dat de hoeveelheid gas die deze jonge objecten uitstoten lang niet zo groot is als tot nu toe werd aangenomen. Tegen het einde van hun vormingsproces hebben sommige sterren namelijk tamelijk kleine holtes gevormd.

Het idee dat het de hevige uitstoot van gas is die bepaalt hoeveel een ster uiteindelijk verzamelt, gaat dus niet op.
Waardoor de toevoer van gas naar de ster-in-wording dan wél wordt afgesneden, is nog onduidelijk. (EE)

(Image Credit: NASA, ESA, STScI, N. Habel and S. T. Megeath (University of Toledo)

Ook interessant

Eenmaal gesmolten zijn meteorieten kurkdroog

stipmedia

De eerste bubbel in de intergalactische stoofpot

stipmedia

Restant van een gletsjer ontdekt nabij evenaar Mars

stipmedia

Vraatzuchtige planeet-in-wording ontdekt

stipmedia

Oceaanstromingen kunnen rotatie van Jupiters ijsmaan Europa beïnvloeden

stipmedia

Nieuwe mozaïekbeelden van de Webb-ruimtetelescoop tonen een schat aan vroege sterrenstelsels

stipmedia