Image default

Botsing twee sterren ‘gaat niet door’

Begin 2017 maakte de Amerikaanse astronoom

Larry Molnar van Calvin College bekend dat hij en zijn team twee sterren hadden ontdekt die op zo’n geringe afstand om elkaar wentelden, dat het binnen enkele jaren tot een botsing zou komen.
Dat zou resulteren in een hevige explosie, een zogeheten rode nova.
Nieuw onderzoek ondergraaft deze voorspelling echter.
Het gaat om de dubbelster KIC 9832227, die op een afstand van ongeveer 1800 lichtjaar in het sterrenbeeld Zwaan staat.
De beide sterren van de dubbelster doen er slechts 11 uur over om één keer om elkaar heen te draaien.

De twee zouden elkaar inmiddels al zo dicht genaderd

dat ze een gezamenlijke atmosfeer hebben ontwikkeld.
Hierdoor zouden ze geleidelijk worden afgeremd en elkaar dichter gaan naderen.
Doordat de twee sterren vanaf de aarde gezien tijdens elke omloop voor elkaar langs bewegen, kunnen eventuele veranderingen in hun omlooptijd relatief gemakkelijk worden gemeten.
De voorspelling die Molnar vorig jaar deed was gebaseerd op een aantal reeksen van zulke metingen, die de periode 2007-2013 besloegen.
Verder was er nog één meetpunt uit 1999, en dáár ging het mis…Quentin Socia van San Diego State University heeft het afgelopen jaar gezocht naar nog meer oude meetpunten.

Daarbij kwam hij tot de ontdekking

dat het meetpunt uit 1999, dat een cruciale rol speelde bij Molnars voorspelling, nogal afweek van meetwaarden uit 2003.
De afwijking, die precies een uur bedroeg blijkt terug te voeren zijn op een drukfout in het artikel waarin de gegevens van 1999 werden gepubliceerd.
Dat is jammer voor Molnar, die zijn voorspelling van een naderende stellaire catastrofe de mist in ziet gaan. Maar ook na deze correctie vertoont de omlooptijd van beide sterren momenteel een duidelijke afname.
Er is dus wel degelijk iets vreemds aan de hand met KIC 9832227, maar dat het rond 2022 tot een botsing komt, lijkt niet langer waarschijnlijk. (EE)

Ook interessant

Drie zeer oude sterren ontdekt in de halo van ons Melkwegstelsel

stipmedia

Reuzenplaneet ontdekt met de dichtheid van suikerspin

stipmedia

Kees de Jagerprijs voor sterrenkundige en educator Alex de Koter

stipmedia

Galactisch centrum blaast ‘stoom’ af

stipmedia

Rotsachtige exoplaneet 55 Cancri e heeft mogelijk een atmosfeer

stipmedia

Zon produceert enkele sterke uitbarstingen: kans op poollicht?

stipmedia