Image default

Barbarianen uit de oertijd van het zonnestelsel

Er zijn opnieuw aanwijzingen dat de Barbarianen overblijfselen zijn van de eerste stadia van het ontstaan van protoplaneten. De Barbarianen (in het Engels: Barbarians) vormen een familie van planetoïden vernoemd naar Barbara van Nicomedië, de beschermheilige van allerlei beroepen en ambachten. Zij leefde in de derde eeuw voor onze jaartelling en de naar haar vernoemde planetoïde werd in 1883 ontdekt door de Duits-Amerikaanse astronoom Christian Heinrich Friedrich Peters.
Barbara trok lange tijd weinig aandacht, totdat in 2006 werd ontdekt dat het door haar verstrooide zonlicht sterk afweek van dat van alle andere bekende planetoïden. Dat werd afgeleid uit de polarisatie van het zonlicht dat zij reflecteerde. Sindsdien is nog een dozijn planetoïden met precies dezelfde ‘afwijking’ ontdekt.
Deze Barbarianen zijn tussen de 40 en 100 kilometer groot en draaien in het binnenste deel van de planetoïdengordel rond de zon. Barbara zelf is
met een diameter van 45 kilometer relatief klein. Joseph Masiero en collega’s hebben nu met de – inmiddels driekwart eeuw oude – Hale-telescoop van de Palomar-sterrenwacht in Californië (VS) opnieuw de polarisatie van het licht van een zestal Barbarianen gemeten. De mate waarin die varieert met de richting van het zonlicht hangt mede van de fysische eigenschappen van hun oppervlak.
De metingen tonen aan dat de polarisatie van alle Barbarianen in zichtbaar licht en het nabij-infrarood nog een veel grotere afwijking vertoont dan toe nu toe was waargenomen. Die uitkomst bevestigt de eerdere suggesties dat het oppervlak van Barbarianen uit twee verschillende componenten bestaat.
En wel donker materiaal dat vergelijkbaar is met dat op de meest voorkomende, koolstofrijke planetoïden, met daarin opgenomen heldere, fijnkorrelige insluitsels. Zulk soort insluitsels zijn ook aangetroffen in sommige soorten meteorieten, waar ze worden toegeschreven aan mineralen die veel calcium en aluminium bevatten. Deze calcium- en aluminiumrijke insluitsels (CAI’s) blijken 4,6 miljard jaar oud te zijn en daarmee de oudste monsters van de vaste materie die ooit in ons zonnestelsel is ontstaan. En aangezien meteorieten gewoonlijk de fragmenten van planetoïden zijn, zouden de Barbarianen dus ook zo oud moeten zijn. (GB/Planetary Science Journal 4: 93) (Image Credit: ESO/L. Calçada)

Ook interessant

Waarnemingen met Webb werpen licht op donkere wolk in Melkwegcentrum

stipmedia

Nieuwe theorie verenigt zwaartekracht met kwantummechanica

stipmedia

Twijfel over ‘waterstofaandrijving’ van interstellaire planetoïde ‘Oumuamua

stipmedia

Astronomen ontdekken voor het eerst schijf rond ster in ander sterrenstelsel

stipmedia

Forse planeet ontdekt bij zeer lichte rode dwergster

stipmedia

Leeftijdsbepalingen van sterren vertonen vertonen systematische verschillen

stipmedia