Astronomische constanten

stipmedia

De eenheden meter (m), seconde (s) en kilogram (kg) en zijn de eenheden van lengte, tijd en massa in het Internationale Systeem van Eenheden (SI).

A    =    astronomische eenheid van lengte; ongeveer gelijk aan de straal van de aardbaan.

D    =    astronomische eenheid van tijd, gelijk aan één dag van 86.400 SI seconden.

S    =    astronomische eenheid van massa, gelijk aan de massa van de zon.

De Internationale Astronomische Unie onderhoudt een systeem van definities en best bepaalde waarden van astronomische constanten. Hieronder volgt een selectie van de beste waarden zoals die begin 2016 bekend waren (Ref.[1a,b]). In de getallen zijn decimale komma’s, en punten voor duizendtallen gebruikt, en ‘·’ betekent ‘maal’.

 

1.1. Gedefinieerde natuurlijke constante

lichtsnelheid                                                  c = 299.792.458 m/s [2]

 

1.2. Gedefinieerde hulpconstanten

astronomische eenheid                  au = A = 149.597.870.700 m [3a,b]

rotatiehoek aarde voor J2000,0 UT1       θ0 = 0,779 057 273 2640 rev.

verandering in rotatiehoek aarde
dθ/dUT1 = 1,002 737 811 911 354 48 rev./UT1-dag [4]

 

2.1 Meetbare natuurlijke constanten

Newtons gravitatieconstante     G = 6,674 28 (±67)·10–11 m3/kg/s2 [5a]

nieuwere waarde uit CODATA 2014: 6,674 08 (±31)·10–11 m3/kg/s2 [5c]

 

2.3 Hemellichaam constanten

heliocentrische gravitatieconstante GMS

TDB compatibele waarde: = A3k2/D2 = 1,327 124 400 41·1020 m3/s2

equatoriale straal van de aarde                                ae = 6.378.136,6 m

dynamische vormfactor van de aarde                    J2 = 0,001 082 6359

langdurige verandering in J2 per eeuw                          dJ2 = −3,0·10–9

geocentrische gravitatieconstante GME

TT compatibele waarde:                      = 3,986 004 415·1014 m3/s2

TDB compatibele waarde:                   = 3,986 004 356·1014 m3/s2

geopotentiaal op de geoïde                  Wo = 62.636.856,0 J/kg = m2/s2

nominale gemiddelde hoeksnelheid van de aardrotatie

TT compatibele waarde:                         ω = 7,292 115·10–5 rad/s

verhouding van de massa van de maan tot de massa van de aarde

μ = MM/ME = 0,012 300 0371 [3a]

gravitatieconstante van Gauss                     k = 0,017 202 098 95 [6a],[7a]

lichttijd voor een afstand van 1 astronomische eenheid

τA = A/c = 499,004 783 84 s

verhouding zonsmassa tot de aardmassa

(GMS)/(GME) = S/E = 332.946,0487

verhouding van de massa van de aarde tot de massa van de maan

ME/MM = 1/μ = 81,300 5678

verhouding zonsmassa tot de totale massa van het stelsel aarde en maan

(S/E)/(1+μ) = 328.900,5596

massa van de zon                                 (GMS)/G = S = 1,9884·1030 kg

massa van de aarde                              (GME)/G = E = 5,9722·1024 kg

standaard zwaartekrachtversnelling gn = (GME)/(RE2)= 9,806 65 m/s2 [8]

zonneparallax                                       arcsin (ae/A) = π = 8,794 143″

aberratieconstante voor de epoche J2000,0    κ = 20,495 52″ [6c],[7b]

afplattingsfactor van de aarde ƒ = 0,003 352 8197 = 1/298,256 42 [9b],[10a]

 

Lengte-eenheden

lichtjaar              1 lj = j·D·c = 9,4607·1012 km = 63.241 AE = 0,306 60 pc
parsec           1 pc = A/tan(1″) = 206 265 AE = 30,857·1012 km = 3,2616 lj

Overige constanten en formules

In onderstaande formules geldt: T = tijdverloop in juliaanse eeuwen van 36.525 dagen vanaf J2000,0 (= JD 2.451.545,0 TDB)

 

Precessie

Bron: [12a]

algemene jaarlijkse precessie         pA = 50,287 961 95″  + 0,022 108 696″  ·T

jaarlijkse precessie in rechte klimming m = 3,074 773 605s + 0,001 855 4463s·T

jaarlijkse precessie in declinatie       n = 20,041 919 03″ − 0,008 589 868″  ·T

helling van de ecliptica

ε = 84.381,406″ − 46,836 769″·T − 0,000 1831″·T2 + 0,002 003 40″·T3 − 0,000 000 576″·T4 − 0,000 000 0434″·T5

Gemiddelde perioden

Bron: [11a]

middelbare zonnedag in middelbare sterrentijd:

1,002 737 909 344 99d + 59,0107d·10-12·T = 24h03m56,555 367s + 0,000 0510s·T

middelbare sterrendag in middelbare zonnetijd:

0,997 269 566 334 86d − 58,6888d·10-12·T = 23h56m04,090 531s − 0,000 0507 s·T

siderische rotatieperiode van de aarde in middelbare zonnetijd:

dUT1/dθ = 0,997 269 663 237 157d      = 23h56m04,098 904s

 

Bron: [19a]

siderische maand (van vaste ster naar dezelfde vaste ster):

27,321 661 554d + 0,000 000 216d·T  = 27d07h43m11,558s + 0,019s·T

anomalistische maand (van perigeum naar perigeum):

27,554 549 886d − 0,000 001 007d·T  = 27d13h18m33,110s − 0,087s·T

tropische maand (van equinox naar dezelfde equinox):

27,321 582 252d + 0,000 000 182d·T  = 27d07h43m04,707s + 0,016s·T

draconitische maand (van knoop naar dezelfde knoop):

27,212 220 815d + 0,000 000 414d·T  = 27d05h05m35,878s + 0,036s·T

synodische maand (nieuwe maan tot nieuwe maan):

29,530 588 861d + 0,000 000 252d·T  = 29d12h44m02,878s + 0,022s·T

 

Juliaans jaar:                                             j = 365,25d = 365d06h00m00,00s

siderisch jaar (van vaste ster naar dezelfde vaste ster):

365,256 362 95d + 0,000 000 11d·T  = 365d06h09m09,759s + 0,010s·T

anomalistisch jaar (van perihelium naar perihelium):

365,259 635 77d + 0,000 003 12d·T  = 365d06h13m52,531s + 0,270s·T

tropisch jaar (gemiddeld, van equinox naar dezelfde equinox):

365,242 190 42d − 0,000 006 15d·T  = 365d05h48m45,252s − 0,531s·T

ecliptisch jaar (van maan-knoop naar dezelfde maan-knoop):

346,620 074 49d + 0,000 032 38d·T  = 346d14h52m54,436s + 2,798s·T

 

periode van knoop maanbaan:                    6.793,476 501d + 0,012 400d·T

periode van perigeum maanbaan:               3.233,605 425d + 0,016 894d·T

 

De aarde (WGS-84/EGM-96 [13b])

equatoriale straal (a)                                                              6.378.137 m

afplatting (f)                                                                 1/298,257 223 563

polaire straal (b)                                                 (1−f)·a = 6.356.752,31 m

geocentrische gravitatieconstante (GM)        3.986.004,418 (±8)·108 m3/s2

oorspronkelijk (voor GPS):                    3.986.005               ·108 m3/s2

hoeksnelheid (ω)                                                       7 292 115.10−11 rad/s

geopotentiaal coëfficiënt (C2,0) (afgeleid)                  −484,166 774 985·10–6

oorspronkelijk (definiërend):                              −484,166 85          ·10–6

dynamische vormfaktor (J2) – uit GRS80:                              108 263·10–8

gravitatieversnelling (in mgal = 10-5 m/s2) [13a]

g(φ) = 978.032,677 14 + 5.185,960·sin2(φ) − 5,736·sin2(2φ) − 0,3086·h

waarin:    φ, λ = geodetische breedte en lengte op de WGS-84 ellipsoïde

h = hoogte t.o.v. de ellipsoïde in meters

ontsnappingssnelheid                                            √(2GM/a) = 11,18 km/s

De maan

Baan (gemiddelden op J2000,0):

gemiddelde equatoriale horizontale parallax

π = 3.422,608″ = 0,950 7244° [22b]

→   gemiddelde afstand (voor ae = 6.378,140 km [6e])

ae / sin(π) = 384.399,7 km

Keplerse baanas                                       aM = 384.747,964 km [19b]

gemiddelde hoeksnelheid (afgeleid) 2,661 699 473 2866·106 rad/s [19a]

gemiddelde baansnelheid (afgeleid)                                      1.024 m/s

tijdgemiddelde baanparameters (ELP: Ref.[14],[15],[16],[17],[19]):

afstand                                             rM = 385.500,560 km [17a],[19c]

excentriciteit (uit constante E)                                      e = 0,054 9006

baanhelling op ecliptica (uit constante Γ)                         i = 5,145 35°

gemiddelde osculerende baanparameters (Ref.[18]):

baanas                                                           <a> = 383.397,7725 km

excentriciteit                                                       <e> = 0,055 545 526

inclinatie op ecliptica                                           <i> = 5,156 689 83°

Rotatie:

gemiddelde helling equator op ecliptica

I = 1°32’32,7″ = 1,542 24° [6d],[21a],[22a]

gemiddelde helling equator op baanvlak    I’ = 6°41’16” = 6,6878°? [23a ?]

rotatiesnelheid                                                13,176 358 15 °/d [23b]

Fysisch:

gemiddelde straal                                            RM = 1.737,4   km [23d]

nominale straal in aardstralen (voor berekening verduisteringen)

k = 0,272 5076 ae [20]

gemiddelde straal in Watts’ profielen                      1.738,065 km [6e]

0,272 5076 · 6.378,140 = 1.738,092 km [20],[6e]

schijnbare diameter op gemiddelde afstand

2·arcsin(RM/rM) = 0,516 45° = 30’59,2″

selenocentrische gravitatieconstante

GMM = μ·GME = 4,902 800 2·1012 m3/s2

massa                                                        (GMM)/G = 73,458·1021 kg

gemiddelde dichtheid                                                       3.344 kg/m3

zwaartekracht aan oppervlak      (GMM)/(RM)2 = 1,624 m/s2 = 0,166 gn

ontsnappingssnelheid                                  √(2GMM/RM) = 2,38 km/s

magnitude van volle maan op gemiddelde afstand   VO = −12,74 [24a]

= −12,72 [25]

magnitude op 1 AE bij fasehoek 0                       V(1,0) = +0,21 [24a]

= +0,23 [25]

kleurindex                                                             (B-V) = +0,85 [25]

geometrisch albedo                                                          11,5% [24a]

11,3% [25]

Bond albedo                                                                      6,7% [24a]

6,9% [25]

 

De zon

equatoriale straal                                                    RS = 696.000 km [23c]

nominale straal                                                     R = 695.7·106 m [38c]

schijnbare diameter op 1 AE           2·arcsin(RS/A) = 0,533 14°  = 31’59,3″

schijnbare diameter fotosfeer op 1 AE

2·959,176″ = 0,532 876° = 31’58,35″[27]

dichtheid                                                                                1.408 kg/m3

zwaartekracht aan oppervlak                   (GMS)/(RS2) = 274 m/s2 = 27,9 gn

ontsnappingssnelheid                                                             617,54 km/s

siderische rotatieduur

(conventioneel volgens Carrington, bepaald rond B = ±26°)

25,38d [23a]

synodische rotatieperiode         = 1 / (1/25,38 − 1/365,256 36) = 27,2752 d

helling equator op ecliptica (afgeleid)                                     7,252° [23a]

lengte klimmende knoop equator voor equinox en ecliptica van datum (afgeleid)

75,766° + 1,397°·T

nominale zonneconstante (gemiddeld in 11-j cyclus)

S = 1.361 W/m2 [26],[38c]

nominale lichtkracht                                   L = 4πA2·S = 3,828·1026 W

nominale effectieve oppervlaktetemperatuur

uit T4 = L/σ(4πR2) → Teff = 5.772 K [38c]

schijnbare magnitude                                                V(1,0) = −26,71 [27]

absolute magnitude                                                      MV =   +4,862 [27]

absolute bolometrische magnitude          (definiërend) Mbol ≡ +4,74 [38b]

(ouder) Mbol = +4,7554 [27]

schijnbare bolometrische magnitude (op 1 AE)        mbol ≡ -26,832 [38b]

kleurindex                                                                   B−V = +0,653 [27]

spectraaltype                                                                              G2V [27]

leeftijd zonnestelsel                                                    4572 (±4)·106 j [27]

 

Melkwegstelsel

pool galactisch grondvlak (J2000,0)

α = 12h51m26,28s; δ = +27°07’41,7″ [28],[29]

nulrichting galactische lengte (J2000,0) (afgeleid)

α = 17h45m37,20s; δ = −28°56’10,2″

afstand van de zon tot het centrum                 7,4 ±0,2 kpc = 24·103 lj [30]

afstand van de zon tot het galactisch vlak                                       8 pc [?]

baansnelheid zon                                                            225 ±9 km/s [30]

omlooptijd zon (afgeleid)                                          202 (±10)·106 jr [30]

beweging zon t.o.v. “Local Standard of Rest” (richting apex) [30]:

U0 =                                                                         7,5 ±1,0 km/s

V0 =                                                                       13,5 ±0,3 km/s

W0 =                                                                        6,8 ±0,1 km/s

totaal                                                                      16,9 ±1,0 km/s

apex zon (afgeleid)                                                         l = 61° ; b = +24°

α = 18h05m;  δ = +35°

 

Heelal

Hubble constante                         “locaal” H0 = 72,5 (±2,5) km/s/Mpc [33]

.                                           “CMB” H0 = 67,8 (±0,9) km/s/Mpc [36a]

straal zichtbare heelal (Hubble lengte)          c/H0 = 4,42 Gpc = 14,4·109 lj

leeftijd                                                                13,80 (±0,04)·109 j [36a]

temperatuur                                                     2,72548 (±0,00057) K [31]

dichtheid                                                                  9,9·10-24 kg/m3 [34d]

baryonische massa fractie                                   Ωb = 4,84 (±0,05)% [36a]

waarvan oorspronkelijke Helium fractie               25,34 (±0,83)% [32]

koude donkere massa fractie                                Ωc = 25,8 (±0,4)% [36a]

donkere energie fractie                                        ΩΛ = 69,2 (±1,2)% [36b]

Zie ook de oudere resultaten van WMAP [34a,b,c,d] en Planck(2013) [35a,b,c].

Referenties

[1a]

Luzum B. e.a. (2011): The IAU 2009 system of astronomical constants: the report of the IAU working group on numerical standards for Fundamental Astronomy.  Celest.Mech.Dyn.Astron. 110(4), pp.239..304; DOI: 10.1007/s10569-011-9352-4;  http://adsabs.harvard.edu/abs/2011CeMDA.110..293L; http://maia.usno.navy.mil/NSFA/IAU2009_consts.html

[1b]

http://maia.usno.navy.mil/NSFA/NSFA_cbe.html

[2]

17e Conférence Générale des Poids et Mesures 1983, Resolution 1.  Zie: Bureau International des Poids et Mesures: The International System of Units (SI), 8th ed. 2006, p.112; http://www.bipm.org/fr/CGPM/db/17/1/

[3a]

Pitjeva E.V, Standish E.M (2009): Proposals for the masses of the of the three largest asteroids, the Moon-Earth mass ratio and the astronomical unit. Celest.Mech.Dyn.Astron. 103, pp.365..372; DOI: 10.1007/s10569-009-9203-8 .  Zie: http://adsabs.harvard.edu/abs/2009CeMDA.103..365P

[3b]

IAU (2012) 28th General Assembly, Resolution B2: http://www.iau.org/static/resolutions/IAU2012_English.pdf

[4]

p.403 vgl.(22) in: Capitaine N., Guinot B., McCarthy D.D. (2000): Definition of the Celestial Ephemeris Origin and of UT in the International Celestial Reference Frame.  Astron.&Astrophys. 355, pp.398..405 .  Zie: http://adsabs.harvard.edu/abs/2000A%26A…355..398C

[5]

CODATA: http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html

[5a]

Mohr P.J., Taylor B.N., Newell D.B. (2008): CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2006 .  Rev.Mod.Phys. 80: pp.633..730; DOI: 10.1103/RevModPhys.80.633; http://arxiv.org/pdf/0801.0028v1.pdf

[5b]

Mohr P.J., Taylor B.N., Newell D.B. (2012): CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2010 .  Rev.Mod.Phys. 84: pp.1527..1605 (2012); DOI: 10.1103/RevModPhys.84.1527; http://arxiv.org/pdf/1203.5425v1.pdf

[5c]

Mohr P.J., Newell D.B., Taylor B.N. (2015): CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2014 . http://arxiv.org/pdf/1507.07956.pdf

[6]

p.31, pp.52..67 in: IAU (1976): Proceedings of the 16th General Assembly, Transactions of the IAU XVI B, West R.M. (ed.), D.Reidel, Dordrecht 1977 ; http://www.iau.org/static/resolutions/IAU1976_French.pdf , http://books.google.nl/books?id=4GbhAz0T2OsC&pg=PA58&lpg=PA58&dq=IAU+1976+system+of+astronomical+constants&source=bl&ots=wNt9cPG0lz&sig=ta3H5Mct_jY9QA5F-VRAiAWUh4g&hl=nl&sa=X&ei=BYcnUfTnMIXjtQagn4F4&ved=0CHYQ6AEwCA#v=onepage&q=IAU%201976%20system%20of%20astronomical%20constants&f=false

[6a]

ibidem p.58 constante 1; zie: http://maia.usno.navy.mil/NSFA/NSFA_cbearchive.html#GaussianGrav2009

[6b]

ibidem p.58 constante 4

[6c]

ibidem p.59 constante 14

[6d]

ibidem p.60

[6e]

ibidem p.66

[7]

Seidelmann, P.K (1977): Numerical values of the constants of the Joint Report of the Working Groups of IAU Commission 4 .  Celest.Mech. 16, pp.165..177; DOI: 10.1007/BF01228598; http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=1977CeMec..16..165S&link_type=ARTICLE

[7a]

ibidem p.165

[7b]

ibidem p.168

[] Lederle, T. (1980): The IAU (1976) System of Astronomical Constants. Mitt.Astron.Ges. 48, 59..65; http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=1980MitAG..48…59L&link_type=ARTICLE

[8]

3e Conférence Générale des Poids et Mesures 1901, Resolution 70 .  Zie: Bureau International des Poids et Mesures: The International System of Units (SI), 8th ed. 2006, p.143; http://www.bipm.org/fr/CGPM/db/3/2/

[9a]

Groten, E. (2000): Parameters of Common Relevance of Astronomy, Geodesy, and Geodynamics. J.Geod. 74, pp.134..140 .

Zie ook: Geodesist’s Handbook 2000, part 4: http://www.gfy.ku.dk/~iag/HB2000/part4/groten.htm

[9b]

Groten, E. (2004): Fundamental parameters and current (2004) best estimates of the parameters of common relevance to astronomy, geodesy, and geodynamics. J.Geod. 77(10..11), pp.724..731; DOI: 10.1007/s00190-003-0373-y .

Zie ook:  IAG: Geodesist’s Handbook – 2004 , part 5.1 .  J.Geod. 78/9..12; http://www.gfy.ku.dk/~iag/HB2004/part5/51-groten.pdf , http://www.iag-aig.org/attach/e354a3264d1e420ea0a9920fe762f2a0/51-groten.pdf

[10]

Petit G., Luzum B. (2010): IERS Conventions 2010. IERS Technical Note No. 36; http://www.iers.org/TN36/

[10a]

ibidem, p.18

[11]

Capitaine N., Wallace P.T., McCarthy D.D. (2003): Expressions to implement the IAU definition of UT1 . Astron.&Astrophys. 406, pp.1135..1149; DOI: 10.1051/0004-6361:20030817; http://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2003/30/aa3487.pdf

[11a]

ibidem, afgeleid uit vgl.B1,B2 op p.1149

[12]

Capitaine N., Wallace P.T., Chapront J. (2003): Expressions for IAU 2000 precession quantities. Astron.&Astrophys. 412, pp.567..586; DOI: 10.1051/0004-6361:20031539; http://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2003/48/aa4068.pdf

[12a]

ibidem p.581 vgl.(39)

[13a]

afgeleid; zie ook p.3-23 vgl. 3-63 en 3-64, en p.3-47 tabel 3.8 in: Defense Mapping Agency: Technical Report 3850.2, 1e ed. (1984): DoD World Geodetic System 1984, Hst.3; http://earth-info.nga.mil/GandG/publications/tr8350.2/tr8350.2-a/Chapter%203.pdf

[13b]

National Imagery and Mapping Agency: Technical Report 3850.2, 3e ed. (1997): DoD World Geodetic System 1984; http://earth-info.nga.mil/GandG/publications/tr8350.2/wgs84fin.pdf

[14]

Chapront-Touzé M., Chapront J. (1983): The lunar ephemeris ELP 2000 . Astron.&Astrophys. 124, pp.50..62 ; http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=1983A%26A…124…50C&link_type=ARTICLE

[14a]

ibidem p.51 tabel 1 en p.54 tabel 9 en text

[15]

Chapront-Touzé M., Chapront J. (1988): ELP 2000-85 – A semi-analytical lunar ephemeris adequate for historical times. Astron.&Astrophys. 190(1-2), pp.342..352; http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=1988A%26A…190..342C&link_type=ARTICLE

[15a]

ibidem, p.351 tabel 9

[16]

Lunar Tables & Programs

[17]

Chapront J., Chapront-Touzé M., Francou G. (Dec.1997): Nouvelles expressions des termes seculaires dans Lunar Tables and Programs from 4000 B.C. to A.D. 8000 .  Notes Scientifiques et Technologiques du Bureau des Longitudes S055, ISSN 1243-4272, ISBN 2-910015-15-7

[17a]

ibidem par. 3.3 p.8

[18]

Simon J.L. e.a. (1994): Numerical expressions for precession formulae and mean elements for the Moon and the planets. Astron.&Astrophys. 282(2), pp.663..683; http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=1994A%26A…282..663S&link_type=ARTICLE

[19]

Chapront J., Chapront-Touzé M., Francou F. (2002): A new determination of lunar orbital parameters, precession constant and tidal acceleration from LLR parameters.  Astron.&Astrophys. 387(2), pp.700..709; DOI: 10.1051/0004-6361:20020420; http://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2002/20/aa2201.pdf

[19a]

ibidem, afgeleid uit tabel 4 op p.704

[19b]

ibidem, uit siderische beweging n uit W1 in tabel 4 p.704 volgens a3 = GME (1+μ) / n2

[19c]

ibidem, constante waarde in tabel 9 op p.351 van ref.[15] geschaald met correcties uit tabel 2 p.703 en tabel 4 p.704 uit ref.[19] op parameters uit tabel 1 p.51 en tabel 9 p.54 uit ref.[14]

[20]

Resolution C 10, p.51 in: IAU (1982): Proceedings of the 18th General Assembly, Transactions of the IAU XVIII B, West R.M. (ed.), D.Reidel, Dordrecht 1983; http://www.iau.org/static/resolutions/IAU1982_French.pdf

[21]

The Improved IAU System. Astronomical Almanac 1984, pp. S5..S39

[21a]

ibidem p.S8

[22]

Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac. Seidelmann P.K. (ed.), USNO, University Science Books 1992.

[22a]

ibidem p.400 en p.697

[22b]

ibidem tabel 5.4 p.701

[23]

Archinal B.A. e.a. (2011): Report of the IAU Working Group on Cartographic Coordinates and Rotational Elements: 2009. Celest.Mech.Dyn.Astron. 109(2), pp.101..135; DOI: 10.1007/s10569-010-9320-4; http://adsabs.harvard.edu/abs/2011CeMDA.109..101A , http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10569-010-9320-4 , http://astropedia.astrogeology.usgs.gov/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/28fd9e81-1964-44d6-a58b-fbbf61e64e15/WGCCRE2009reprint.pdf

[23a]

ibidem tabel 1 p.###

[23b]

ibidem tabel 2 p.###

[23c]

ibidem tabel 4 p.###

[23d]

ibidem tabel 5 p.###

[24]

Kuiper G.P., Middlehurst B.M. (eds.): The Solar System. Vol.III Planets & Satellites. Univ. Of Chicago Press, 1961.

[24a]

ibidem, Ch.8 p.289: Harris D.L. Photometry and Colorimetry of Planets and Satellites.

[25]

Lane A.P., Irvine W.M. (1973): Monochromatic phase curves and albedos for the lunar disk. Astron.J. 78(3), pp.267..277; http://adsabs.harvard.edu/abs/1973AJ…..78..267L ; http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1973AJ…..78..267L&amp;data_type=PDF_HIGH&amp;whole_paper=YES&amp;type=PRINTER&amp;filetype=.pdf

[26]

Kopp K., Lean J.L. (2010): A new, lower value of total solar irradiance: Evidence and climate significance. Geophys.Res.Lett. 38, L01706; DOI: 10.1029/2010GL045777; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2010GL045777/pdf

[27]

https://sites.google.com/site/mamajeksstarnotes/basic-astronomical-data-for-the-sun

[28]

Blaauw A., Gum C.S., Pawsey J.L., Westerhout G. (1960): Report of I.A.U. Sub-Commission 33b: The new I.A.U. system of galactic coordinates (1958 revision). Mon.Not.R.Astron.Soc. 121(2), pp.123..131; http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1960MNRAS.121..123B&amp;data_type=PDF_HIGH&amp;whole_paper=YES&amp;filetype=.pdf

[29]

p.329 in: Murray C.A. (1989): The transformation of coordinates between the systems of B1950.0 and J2000.0, and the principal galactic axes referred to J2000.0 . Astron.Astrophys. 218, pp.325..329; http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1989A%26A…218..325M&amp;data_type=PDF_HIGH&amp;whole_paper=YES&amp;filetype=.pdf

[30]

Francis C., Anderson E. (2009): Calculation of the Local Standard of Rest from 20 574 Local Stars in the New Hipparcos Reduction with Known Radial Velocities. New Astronomy 14(7), pp.615..629; DOI: 10.1016/j.newastr.2009.03.004; http://adsabs.harvard.edu/abs/2009NewA…14..615F ; http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0812/0812.4032.pdf

[31]

Fixen D.J. (2009): The temperature of the cosmic microwave background. Astrophys.J vol.707(2), pp.916..920 ; DOI: 10.1088/0004-637X/707/2/916 ; http://iopscience.iop.org/0004-637X/707/2/916/pdf/apj_707_2_916.pdf

[32]

Aver E., Olive K.A., Skillman E.D. (2012): An MCM determination of primordial helium abundance. J.CAP vol.1204, pp.004.. ; http://arxiv.org/abs/1112.3713

[33]

Efstathiou, G. (2014): H0 revisited. MNRAS 440, 1138 ; http://arxiv.org/abs/1311.3461v2

[34a]

WMAP beste schatting Hubble constante, zie: http://map.gsfc.nasa.gov/universe/uni_expansion.html

[34b]

WMAP beste schatting leeftijd Heelal, zie: http://map.gsfc.nasa.gov/universe/uni_age.html

[34c]

WMAP temperatuur achtergrondstraling, zie: http://map.gsfc.nasa.gov/universe/bb_tests_cmb.html ; http://map.gsfc.nasa.gov/media/ContentMedia/990015b.jpg

[34d]

WMAP gemiddelde dichtheid Heelal, zie: http://map.gsfc.nasa.gov/universe/uni_matter.html

[35a]

Planck Collaboration (2013): Planck 2013 results. I. Overview of products and scientific results. Astron.&Astrophys. vol.?, pp.?..? ; DOI: 10.1051/0004-6361/201321529 ; http://arxiv.org/abs/1303.5062v2

[35b]

Planck Collaboration (2013): Planck 2013 results. XVI. Cosmological parameters. Astron.&Astrophys. vol.?, pp.?..? ; DOI: 10.1051/0004-6361/201321591 ; http://arxiv.org/abs/1303.5076v3

[35c]

zie ook: http://scienceblogs.com/startswithabang/2013/03/21/what-the-entire-universe-is-made-of-thanks-to-planck/

[36a]

Planck Collaboration (2015): Planck 2015 results. I. Overview of products and scientific results. Astron.&Astrophys. vol.?, pp.?..? ; DOI: ? ; http://arxiv.org/abs/1502.01582v2 ; p.27 Table 9

[36b]

Planck Collaboration (2015): Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters. Astron.&Astrophys. vol.?, pp.?..? ; DOI: ? ; http://arxiv.org/abs/1502.01589v2 ; p.31 Table 4 column TT+lowP+lensing

[37]

IAU Resolutions: http://www.iau.org/administration/resolutions/general_assemblies/

[38a]

IAU Resolutions 2015: http://www.iau.org/static/resolutions/IAU2015_English.pdf

[38b]

IAU Inter-Division A-G Working Group on Nominal Units for Stellar and Planetary Astronomy: IAU 2015 Resolution B2 on Recommended Zero Points for the Absolute and Apparent Bolometric Magnitude Scales. http://arxiv.org/abs/1510.06262

[38c]

IAU Inter-Division A-G Working Group on Nominal Units for Stellar and Planetary Astronomy: IAU 2015 Resolution B3 on Recommended Nominal Conversion Constants for Selected Solar and Planetary Properties. http://arxiv.org/abs/1510.07674