Image default

Waar komen meteorieten vandaan?

Soms is aan de hemel een opvallend heldere meteoor of ‘vallende ster’ te zien: een zogeheten vuurbol.
Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door een brokje gesteente uit de ruimte dat met hoge snelheid de aardatmosfeer binnendringt.
Maar waar komen die ruimtestenen vandaan? Onderzoek door wetenschappers van Curtin University in West-Australië wijst erop dat, hoewel sommige van deze ruimtestenen ons via ‘komeetachtige’ banen bereiken, het steevast om brokstukken van planetoïden gaat (Planetary Science Journal).
Zowel kometen als planetoïden zijn restanten van het samenklonteringsproces waarbij, ruwweg 4,5 miljard jaar geleden, de aarde en de overige planeten van ons zonnestelsel zijn ontstaan.
Terwijl kometen voor een belangrijk deel uit ijs bestaan, zijn planetoïden meer rotsachtig.
Aangenomen wordt dat deze laatste in het centrale deel van het zonnestelsel zijn gevormd, en de kometen op grotere afstand van de zon.
Om meer te weten te komen over de herkomst van de vuurbollen, hebben de Australische wetenschappers gegevens geanalyseerd die zijn verzameld door het Desert Fireball Network (DFN) – een netwerk van vijftig camera’s die verspreid over de Australische ‘outback’ staan opgesteld.
Met deze camera’s worden de lichtsporen van vuurbollen geregistreerd.
Aan de hand daarvan kan niet alleen worden vastgesteld waar het eventuele restant van de binnenkomende ruimtesteen – een zogeheten meteoriet – kan zijn terechtgekomen, maar ook welke baan deze heeft gevolgd vóórdat hij de aardatmosfeer binnendrong.
Bij het onderzoek is een analyse gemaakt van alle vuurbollen die tussen 2014 en 2020 door het DFN-netwerk zijn geregistreerd.
Het verrassende resultaat was dat de banen die de binnenkomende ruimtestenen volgden in iets minder dan vier procent van de gevallen komeetachtig waren, terwijl geen enkele gevonden meteoriet de karakteristieke samenstelling van een komeet vertoont.
Daaruit leiden de onderzoekers af dat ‘kometenpuin’ simpelweg te broos is om als meteoriet op aarde te belanden.
Dat roept natuurlijk de vraag op waarom sommige brokstukken van planetoïden in van die vreemde, komeetachtige banen zijn beland.
Volgens de onderzoekers moet dit betekenen dat ze door botsingen, zwaartekrachtsinteracties of een andersoortig mechanisme uit koers zijn geraakt. (EE)

Ook interessant

Kolossaal zwart gat ontdekt met behulp van ‘zwaartekrachtlens’

stipmedia

Heliumverbranding ontdekt op witte dwergster

stipmedia

Eenvoudige verklaring voor het vreemde gedrag van komeet ‘Oumuamua

stipmedia

Monsters van planetoïde Ryugu bevatten ‘bouwsteen’ van groot biomolecuul

stipmedia

VLT-opnamen van inslag op planetoïde gepresenteerd

stipmedia

Hete ‘zandwolken’ ontdekt in atmosfeer van exoplaneet

stipmedia