Image default

Titan verwijdert zich veel sneller van Saturnus dan gedacht

Tientallen jaren van metingen en berekeningen hebben laten zien dat de afstand tussen de planeet Saturnus en diens grootste maan, Titan, ongeveer honderd keer sneller groter wordt dan werd aangenomen.
Dat wijst erop dat Titan veel dichter bij Saturnus is ‘geboren’ en in de loop van ongeveer 4,5 miljard naar zijn huidige afstand van 1,2 miljoen kilometer is gemigreerd (Nature Astronomy).
Tot nu toe gingen de meeste onderzoekers ervan uit dat grote manen als Titan of de Jupitermaan Callisto ongeveer op de afstand zijn gevormd waar ze zich nu bevinden.
Ook de maan van de aarde neemt geleidelijk meer afstand.
Dat is een gevolg van de getijdenkrachten die hij op onze planeet uitoefent.
Terwijl de maan om onze aarde draait, veroorzaakt hij op en neer gaande bewegingen in het inwendige van onze planeet.
Mettertijd wordt de energie die daarbij wordt gegenereerd overgedragen op de maan, die zich daardoor met ongeveer 3,8 centimeter per jaar van de aarde verwijdert.
Titan oefent een vergelijkbare kracht uit op Saturnus, maar aangenomen wordt dat de wrijvingsprocessen in deze gasplaneet zwakker zijn dan die binnen de aarde.
Standaardmodellen voorspellen dan ook dat Titan zich maar met één millimeter per jaar van zijn moederplaneet zou moeten verwijderen.
De nieuwe onderzoeksresultaten, gebaseerd op nauwkeurige metingen van de ruimtesonde Cassini, spreken dat echter tegen. Het nieuwe resultaat is in overeenstemming met een theorie die in 2016 is voorgesteld door Caltech-astrofysicus Jim Fuller, die ook aan het nieuwe onderzoek heeft meegewerkt.
Volgens zijn theorie drukt Titans zwaartekracht Saturnus met een zekere regelmaat een beetje samen, waardoor de planeet relatief heftig gaat oscilleren.
En daardoor zou deze maan zich veel sneller dan gedacht van Saturnus moeten verwijderen.
Uit de Cassini-gegevens blijkt dat dit inderdaad het geval is: de afstand tussen Saturnus en Titan neemt met ongeveer elf centimeter per jaar toe. (EE) (image credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

Ook interessant

Uitstel dreigt voor NASA-ruimtemissie naar Jupitermaan Europa

stipmedia

Geomagnetische storm veroorzaakte omvangrijke migratie van satellieten

stipmedia

Zwarte gaten houden sterrenstelsels in leven

stipmedia

ESA stuurt ruimtesonde naar planetoïde Apophis

stipmedia

Astronomen sporen donkere materie op in dwergsterrenstelsel

stipmedia

Middelzwaar zwart gat ontdekt in Omega Centauri

stipmedia