Image default

Ontstaansgeschiedenis van planetoïde Ryugu gereconstrueerd

De eerste analyse van monsters van de planetoïde Ryugu, die door de Japanse ruimtesonde Hayabusa2 naar de aarde zijn overgebracht, geeft meer inzicht in de ontstaansgeschiedenis van dit kleine hemellichaam (Science).
Bij laboratoriumanalyse van zeventien afzonderlijke korrels van de door Hayabusa2 verzamelde monsters is CO2-houdend water aangetroffen in een ijzer-nikkelsulfidekristal.
Dat is een aanwijzing dat het ‘moederlichaam’ waar Ryugu onderdeel van heeft uitgemaakt is ontstaan in het buitengebied van ons zonnestelsel.
Hayabusa2 heeft het oppervlak van Ryugu tweemaal bemonsterd: op op 21 februari 2019 en op 11 juli 2019.
De eerste keer is materiaal van het onverstoorde oppervlak verzameld, de tweede keer werd gruis opgepikt dat was blootgelegd bij de kunstmatige inslag die eerder tijdens de missie had plaatsgevonden.
De mineralogische en petrologische eigenschappen van de monsters wijzen erop dat het moederlichaam van Ryugu ruwweg twee miljoen jaar na het ontstaan van ons zonnestelsel (4,5 miljard jaar geleden) is gevormd op een plek waar water en koolstofdioxide als vaste stoffen – oftewel als ijs – bestonden.
Dat moet op minstens drie à vier keer de huidige afstand zon-aarde zijn gebeurd, mogelijk zelfs buiten de baan van Jupiter.
Daarna migreerde deze oerplanetoïde naar de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter, naar de huidige baanposities van de planetoïden-families Polana en Eulalia, die zich op ongeveer 2,5 keer de afstand zon-aarde bevinden.
Daar kwam zij in botsing met een soortgenoot, wat tot de vorming van een van beide families leidde, waaronder ook Ryugu.
Vervolgens migreerde Ryugu naar zijn huidige baan, waarvan het meest nabije punt dicht bij de aardbaan ligt en het verste punt dicht bij de baan van Mars.
Uitgaande van de mineralogische en chemische eigenschappen van de monsters laten modellen van de botsing zien dat Ryugu is gevormd uit materiaal dat zich ver van de plek van de botsing bevond.
De mineralogie van het Ryugu-monster blijkt sterke overeenkomsten te vertonen met CI-chondrieten – koolstofrijke ‘ruimtestenen’ die op aarde zijn aangetroffen. (EE)
(Image Credit: NASA/Goddard/University of Arizona)

Ook interessant

Gasrijke jonge exoplaneet stelt astronomen voor een raadsel

stipmedia

Kleine planetoïde ‘treft’ Canada enkele uren na ontdekking

stipmedia

Korte gammaflitsen treden voornamelijk op in jonge sterrenstelsels

stipmedia

Verre sterrenstelsels zijn opmerkelijk helder

stipmedia

Stofstormen op Mars vertonen aarde-achtige wolkenpatronen

stipmedia

Ook Andromedastelsel gedraagt zich als kannibaal

stipmedia