Image default

Nog eens 19 dwergsterrenstelsels opgespoord die weinig donkere materie bevatten

Ook een team van Chinese astronomen heeft nu aanwijzingen gevonden voor het bestaan van kleine sterrenstelsels die weinig of geen donkere materie bevatten.
Het bestaan van zulke stelsels is opmerkelijk, omdat donkere materie volgens het meest gangbare kosmologische model juist het fundament zou zijn voor de vorming van sterrenstelsels (Nature Astronomy).
Verreweg de meeste dwergstelsels bevatten normale hoeveelheden donkere materie.
Maar blijkbaar zijn er uitzonderingen, zoals eerder ook al bleek uit onderzoek door de Nederlander Pieter van Dokkum en door een team van het Kapteyn Instituut van de Rijksunversiteit Groningen.
Met de ontdekking van 19 dwergstelsels die een tekort aan donkere materie laten zien, doen de Chinese astronomen daar nu nog een flinke schep bovenop.
Opvallend genoeg bevinden 14 van deze stelsels zich niet in de omgeving van andere groepen van sterrenstelsels.
Bij deze kan het ontbreken van donkere materie dus niet worden toegeschreven aan interacties met andere sterrenstelsels, een veel gesuggereerde verklaring voor een tekort aan donkere materie.
Een andere mogelijkheid is dat de afwijkende stelsels niet zo zeer een gebrek aan donkere materie hebben, als wel een overdaad aan normale materie.
Maar ook dat vraagt dan weer om een verklaring. (EE)

Ook interessant

Zwart gat in dubbelster LB-1 is lang zo zwaar niet (en is misschien geen zwart gat)

stipmedia

Ruimtetelescoop spoort ‘kleine’ concentraties van donkere materie op

stipmedia

Ruimtesonde Lucy komt niet zeven maar acht planetoïden tegen

stipmedia

Water op Mars verdwijnt mogelijk sneller dan verwacht

stipmedia

Jonge sterren in buitengebied Melkweg bestaat uit exotisch gas

stipmedia

Nieuwe kaart van de Melkweg onthult het bestaan van een reusachtige golf van stervormingsgebieden

stipmedia