Image default

Bestaan van ‘donkere energie’ twijfelachtig

Modelberekeningen door wetenschappers van de Universiteit van Kopenhagen laten zien dat de versnelde uitdijing van het heelal verklaarbaar is als de zogeheten donkere materie zekere magnetische eigenschappen heeft. Als dit idee standhoudt, zou dat het bestaan van een ander (hypothetisch) hoofdbestanddeel van het heelal – de donkere energie – overbodig maken. Astronomen gaan er tot nu toe van uit dat 70 procent van het heelal uit ‘donkere energie’ bestaat – een geheimzinnige kracht die ervoor zorgt dat het heelal steeds sneller uitdijt. Maar omdat deze donkere energie zich niet rechtstreeks laat meten, twijfelen veel wetenschappers aan het bestaan ervan.

Deense onderzoekers hebben een andere verklaring bedacht voor de versnelde uitdijing van het heelal. Ze laten de donkere energie weg en voegen een paar eigenschappen toe aan de andere hoofdcomponent van het heelal: de donkere materie. Deze materie is ook niet rechtstreeks waarneembaar, maar oefent wel aantrekkingskracht uit op zijn omgeving. De onderzoekers gaan uit van het idee dat bewegende deeltjes magnetische velden kunnen opwekken, en dat magneten elkaar kunnen aantrekken óf afstoten. Met behulp van een computermodel hebben ze vervolgens berekend wat we zouden zien als dit ook voor de donkere materiedeeltjes zou gelden. De uitkomst is dat deze toegevoegde eigenschap precies hetzelfde effect op het heelal zou hebben als de vermeende donkere energie.

Volgens de Deense wetenschappers kan die overeenstemming op toeval berusten, maar intrigerend is de uitkomst wel.
Of dit ook echt het einde gaat betekenen voor de hypothese van de donkere energie zal uit nauwkeurige waarnemingen moeten blijken. (EE)

(Image Credit: Photo: Nasa/Esa )

Ook interessant

NASA verwacht bijzonder ‘pakje’ uit de ruimte

stipmedia

Ontstaan de leegtes in protoplanetaire schijven wel echt door planeten-in-wording?

stipmedia

‘Extreem ver sterrenstelsel’ blijkt toch niet zo ver weg

stipmedia

Very Large Telescope ontdekt nieuw ‘Einsteinkruis’

stipmedia

Eisinga Planetarium in Franeker is vanaf nu Werelderfgoed

stipmedia

Webb bespiedt uitstroom van jonge ster

stipmedia