Image default

Marslander InSight lijkt lichte ‘Marsbeving’ te hebben opgepikt

De Amerikaanse Marslander InSight lijkt zijn eerste beving te hebben geregistreerd.
Het zwakke seismische signaal, dat daadwerkelijk uit het planeet-inwendige lijkt te zijn gekomen, is op 6 april jl. opgetekend. Wetenschappers zijn nog druk doende om de exacte oorzaak van het signaal vast te stellen.
Dat het om een ‘Marsbeving’ ging, staat dus nog niet helemaal vast.
De InSight landde op 26 november 2018 op Mars en plaatste een maand later zijn seismometer op het planeetoppervlak.

Het heeft dus best een tijdje geduurd voordat hij een waarschijnlijke beving heeft geregistreerd.
Voor het overige heeft hij alleen kleine ‘stoorsignalen’ opgetekend, die vooral door de wind werden veroorzaakt.
Zelfs als het signaal van 6 april echt door een beving is veroorzaakt, dan levert deze niet veel informatie op over het inwendige van Mars.
Daarvoor was de beving simpelweg te zwak.
Opmerkelijk is wel dat het profiel van de beving duidelijke overeenkomsten vertoont met de kleine maanbevingen die tijdens de Apollo-missies werden opgetekend.
Anders dan de aardbevingen op onze eigen planeet worden bevingen op de maan en Mars niet veroorzaakt door verschuivende tektonisch planeten.
Bij deze kleinere hemellichamen ligt de oorzaak bij het geleidelijk afkoelen en samentrekken van hun korst, waardoor spanningen in het gesteente ontstaan. (EE)

Ook interessant

Marslander plaatst seismometer op Mars

stipmedia

85 jaar geleden verbleef Albert Einstein in de lage landen

stipmedia

Nieuwe NASA-missie heeft Saturnusmaan Titan als bestemming

stipmedia

Verschillen tussen middelgrote Saturnusmanen zijn deels verklaarbaar

stipmedia

Sommige superzware zwarte gaten vertonen raadselachtige uitbarstingen

stipmedia

Ook Jupitermaan Ganymedes vertoont sporen van ‘ijstektoniek’

stipmedia