Image default

Golven in meren en zeeën op Saturnusmaan Titan kunnen erosie veroorzaken

Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT, VS) denken dat de golfactiviteit op Titan, de grootste maan van Saturnus, sterk genoeg kan zijn om de kustlijnen van meren en zeeën te eroderen (Science Advances). Afgezien van de aarde is Titan het enige planetaire object in ons zonnestelsel dat actieve rivieren, meren en zeeën kent. Deze rivierenstelsels zijn vermoedelijk gevuld met vloeibare methaan en ethaan, die uitmonden in brede meren en zeeën, waarvan sommige zo omvangrijk zijn als de Grote Meren in Noord-Amerika. Het bestaan van de zeeën en meren op Titan werd in 2007 aangetoond door de ruimtesonde Cassini. Of er golven optreden op Titan is al van het begin af aan een punt van discussie. Volgens sommige onderzoekers zijn de zeeën op de Saturnusmaan zo glad als een spiegel, terwijl anderen wat oneffenheden in het vloeibare oppervlak zagen, maar er niet zeker van waren dat deze door golven werden veroorzaakt. Bij hun nieuwe onderzoek hebben de MIT-wetenschappers aan de hand van radarbeelden van Cassini de kustlijnen de meren en zeeën op Titan in kaart gebracht. Vervolgens hebben ze modellen gemaakt van hoe meren op aarde eroderen, en deze modellen vervolgens toegepast op de zeeën van Titan, om te bepalen welk soort erosie de kustlijnen op de Cassini-beelden kan hebben veroorzaakt. Daarbij zijn ze tot de conclusie gekomen dat golven de meest waarschijnlijke verklaring zijn. ‘We hebben geconstateerd dat als de kustlijnen geërodeerd zijn, hun vorm meer overeenkomst met erosie door golven dan met uniforme erosie [zoals het oplossen van kalksteen] of helemaal géén erosie,’ aldus planeetwetenschapper Taylor Perron van het MIT. De onderzoekers benadrukken overigens dat hun resultaten niet definitief zijn: om de aanwezigheid van golven op Titan te kunnen bevestigen, moeten directe waarnemingen van het oppervlak van deze maan worden gedaan. Als volgende willen de MIT-wetenschappers proberen vast te stellen hoe sterk de winden op Titan moeten zijn om golven op te wekken die de kustlijnen van de meren en zeeën kunnen eroderen. Ook hopen ze uit de vorm van Titans kustlijnen te kunnen afleiden uit welke richtingen de wind overwegend waait, en te voorspellen hoe de vorm van de zeeën op Titan mettertijd zal veranderen. (EE) (Image Credit: NASA/JPL; University of Arizona; University of Idaho)

Ook interessant

Nabije exoplaneet stinkt naar rotte eieren

stipmedia

Restant van historische supernova vertoont vreemd gedrag

stipmedia

De materieschijven rond zwarte gaten zijn veel ‘luchtiger’ dan gedacht

stipmedia

Wil Tirion overleden

stipmedia

Mars vaker getroffen door meteoroïden dan gedacht

stipmedia

Ons Melkwegstelsel is minder vreemd dan we dachten

stipmedia