Image default

ESO-telescoop brengt de misschien wel kleinste dwergplaneet van het zonnestelsel in beeld

Astronomen hebben, met behulp van het SPHERE-instrument van ESO’s Very Large Telescope (VLT), ontdekt dat de planetoïde Hygiea als een dwergplaneet kan worden beschouwd.
Het object is, na Ceres, Vesta en Pallas, het op drie na grootste lid van de planetoïdengordel.
Maar het is nu pas voor het eerst dat astronomen Hygiea met voldoende hoge resolutie hebben waargenomen om haar oppervlak te bestuderen en haar vorm en afmetingen te bepalen.
Daarbij hebben ze geconstateerd dat Hygiea bolvormig is en mogelijk de titel van kleinste dwergplaneet van het zonnestelsel van Ceres overneemt (Nature Astronomy).
Als lid van de planetoïdengordel voldoet Hygiea automatisch aan drie van de vier voorwaarden voor de classificatie als dwergplaneet: ze draait om de zon, is geen maan en heeft – anders dan een planeet – niet de omgeving van haar omloopbaan schoongeveegd.
De laatste voorwaarde is dat zij voldoende massa heeft om, met behulp van haar eigen zwaartekracht, min of meer een bolvorm aan te nemen.
En dat is wat de VLT-waarnemingen van Hygiea nu hebben uitgewezen.
De astronomen hebben de SPHERE-waarnemingen ook gebruikt om de grootte van Hygiea te bepalen.
Haar diameter blijkt iets meer dan 430 kilometer te bedragen.
Pluto, de bekendste dwergplaneet, heeft een diameter van bijna 2400 kilometer, terwijl Ceres bijna 950 kilometer groot is. Verrassend genoeg hebben de waarnemingen ook laten zien dat er op Hygiea geen omvangrijke inslagkrater te vinden is.
Dat is merkwaardig omdat Hygiea aan het hoofd staat van een van de grootste families van planetoïden, bestaande uit 7000 objecten die allemaal uit een en hetzelfde moederlichaam zijn voortgekomen.
Astronomen dachten dat de gebeurtenis die tot de vorming van deze grote familie heeft geleid een groot, diep litteken op Hygiea heeft achtergelaten.
Maar hoewel de astronomen 95 procent van het oppervlak van Hygiea konden bekijken, hebben ze maar twee duidelijke kraters kunnen ontdekken.
Geen van beide is groot genoeg om de oorzaak te zijn geweest van de inslag waarbij de Hygiea-familie is ontstaan.
Om deze kwestie verder te onderzoeken, heeft het team computersimulaties gedaan.
Uit de resultaten daarvan leiden de astronomen af dat zowel de bolvorm van Hygiea als de bijbehorende grote familie van planetoïden waarschijnlijk het resultaat zijn van een frontale botsing met een object dat een diameter van 75 tot 150 kilometer had.
Bij deze krachtige inslag, die ongeveer 2 miljard jaar geleden zou hebben plaatsgevonden, zou het moederlichaam volledig verbrijzeld zijn.
Uit de nadien weer samenklonterende brokstukken ontstonden de bolvormige planetoïde Hygiea en haar duizenden metgezellen. (EE) (Credit Image: ESO/P. Vernazza et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)

Ook interessant

Waarnemingen met Webb werpen licht op donkere wolk in Melkwegcentrum

stipmedia

Nieuwe theorie verenigt zwaartekracht met kwantummechanica

stipmedia

Twijfel over ‘waterstofaandrijving’ van interstellaire planetoïde ‘Oumuamua

stipmedia

Astronomen ontdekken voor het eerst schijf rond ster in ander sterrenstelsel

stipmedia

Forse planeet ontdekt bij zeer lichte rode dwergster

stipmedia

Leeftijdsbepalingen van sterren vertonen vertonen systematische verschillen

stipmedia