Image default

Er vindt toch stervorming plaats bij het zwarte gat in het Melkwegcentrum

Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van Florian Peißker van de Universiteit van Keulen (Duitsland) heeft een zeer jonge ster-in-wording ontdekt in de buurt van het superzware zwarte gat Sagittarius A* (Sgr A) in het centrum van ons Melkwegstelsel. ‘Babyster’ X3a is slechts enkele tienduizenden jaren oud en zou theoretisch gezien helemaal niet zo dicht bij Sgr A kunnen bestaan.
De astronomen vermoeden dat hij zich in een stofwolk rond het kolossale zwarte gat heeft gevormd en pas daarna naar zijn huidige baan is afgedaald (The Astrophysical Journal).
De omgeving van het zwarte gat in het Melkwegcentrum wordt algemeen beschouwd als een gebied dat wordt beheerst door dynamische processen en harde röntgen- en UV-straling.
Precies deze omstandigheden werken de vorming van sterren zoals onze zon tegen.
Toch zijn er al twintig jaar geleden zeer jonge sterren gevonden in de directe omgeving van Sgr A. Het is nog steeds niet duidelijk hoe deze sterren daar zijn terechtgekomen of waar ze zich hebben gevormd. Babyster X3a, die tien keer zo groot en vijftien keer zo zwaar is als onze zon, zou weleens de ontbrekende schakel kunnen zijn tussen het stervormingsproces en de jonge sterren in de directe omgeving van Sgr A.
Volgens Peißker en zijn collega’s bestaat er een gebied op enkele lichtjaren afstand van het zwarte gat dat aan de voorwaarden voor stervorming voldoet.
Dit gebied, een ring van gas en stof, is voldoende koud en beschermd tegen destructieve straling.
Lage temperaturen en hoge dichtheden creëren een omgeving waarin wolken van honderden zonsmassa’s kunnen ontstaan.
En zulke wolken kunnen onder invloed van onderlinge interacties in principe heel snel dichter naar het zwarte gat toe migreren.
Bovendien zouden zich in de nabijheid van de babyster zeer hete samenklonteringen van gas en stof kunnen vormen die vervolgens door X3a worden ingevangen.
Dit zou de reden kunnen zijn dat deze ster zo’n grote massa heeft gekregen.
De samenklonteringen vormen echter maar een deel van de ontstaansgeschiedenis van de babyster: zijn ‘geboorte’ is daarmee nog niet verklaard.
De astronomen suggereren nu het volgende scenario: afgeschermd van de zwaartekrachtsinvloed van Sgr A* en intense straling kan zich in de buitenste gas- en stofring rond het centrum van het Melkwegstelsel een voldoende dichte wolk van gas en stof hebben gevormd.
Deze wolk had ongeveer honderd keer zoveel massa als onze zon en stortte onder zijn eigen zwaartekracht ineen tot één of meer protosterren.
Deze zogeheten valtijd komt ongeveer overeen met de leeftijd van X3a.
Uit waarnemingen is gebleken dat er veel van deze wolken zijn onderlinge interacties aangaan.
Het is daarom niet ondenkbaar dat er van tijd tot tijd een wolk dichter naar het zwarte gat toe migreert.
Dit scenario zou ook passen bij het huidige evolutiestadium van X3a, die zich momenteel tot een volwassen ster ontwikkelt.
Het is daarom best aannemelijk dat de gas- en stofring rond Sgr A* als ‘kraamkamer’ van jonge sterren fungeert. (EE)
(Image Credit: Florian Peißker)

Ook interessant

Exoplaneet TRAPPIST-1b heeft waarschijnlijk geen atmosfeer

stipmedia

Kolossaal zwart gat ontdekt met behulp van ‘zwaartekrachtlens’

stipmedia

Heliumverbranding ontdekt op witte dwergster

stipmedia

Eenvoudige verklaring voor het vreemde gedrag van komeet ‘Oumuamua

stipmedia

Monsters van planetoïde Ryugu bevatten ‘bouwsteen’ van groot biomolecuul

stipmedia

VLT-opnamen van inslag op planetoïde gepresenteerd

stipmedia