Image default

Aardverschuivingen op Mars niet noodzakelijk door glad ijs veroorzaakt

Een analyse van gedetailleerde driedimensionale beelden van een omvangrijke aardverschuiving op Mars, die een meer dan 55 kilometer breed gebied beslaat, wijst erop dat deze niet per se door onderliggende lagen van glad ijs is veroorzaakt.
Deze conclusie kan ook gevolgen hebben voor de interpretatie van vergelijkbare structuren elders in het zonnestelsel (Nature Communicationsr).
Aardwetenschappers vergelijken de aardverschuivingen op Mars vaak met aardverschuivingen op onze eigen planeet, met name die bovenop gletsjers.
Dat ligt voor de hand, omdat beide eenzelfde patroon van richels en groeven vertonen.
Een onderzoeksteam, bestaande uit wetenschappers van instituten in Engeland, Israël en de VS, heeft nu echter nog eens goed gekeken naar gedetailleerde beelden van zo’n aardverschuiving die door de Mars Reconnaissance Orbiter van NASA zijn gemaakt. Daarbij hebben ze de verhoudingen gemeten tussen de hoogte van de richels, de breedte van de groeven en de dikte van het pakket sediment dat door de aardverschuiving is afgezet.
Het onderzoek laat zien dat de gemeten verhoudingen overeenkomen met de resultaten van experimenten die met zand zijn gedaan. Dat doet vermoeden dat de aardverschuivingen ook op een instabiele, droge ondergrond kunnen zijn ontstaan.
De onderzochte aardverschuiving op Mars ligt aan de voet van een kilometers hoog gebergte en is naar schatting 400 miljoen jaar geleden ontstaan.
Waar het sediment op zijn dikst is, zijn de richels 60 meter hoog en de groeven 400 meter breed.
Volgens de wetenschappers kunnen deze structuren zijn ontstaan door gesteente dat met snelheden tot wel 360 kilometer per uur omlaag gleed over een onderliggende puinlaag.
Dat sluit overigens niet uit dat er ijs bij betrokken was, maar echt nodig is dat niet.
Een van de wetenschappers die bij dit onderzoek betrokken waren is Apollo 17 astronaut Harrison Schmitt, die in 1972 op de maan wandelde en daar geologisch veldwerk deed. (EE)

Ook interessant

Twijfel over ‘waterstofaandrijving’ van interstellaire planetoïde ‘Oumuamua

stipmedia

Astronomen ontdekken voor het eerst schijf rond ster in ander sterrenstelsel

stipmedia

Forse planeet ontdekt bij zeer lichte rode dwergster

stipmedia

Leeftijdsbepalingen van sterren vertonen vertonen systematische verschillen

stipmedia

Astronomen ontdekken zeldzaam stelsel van zes planeten in resonante omloopbanen

stipmedia

Steeds meer maantjes en families rond Jupiter en Saturnus

stipmedia