Image default

21 onregelmatig ‘knipperende’ sterren opgespoord

Astronoom Edward G. Schmidt van de Universiteit van Nebraska te Lincoln (VS) heeft enkele tientallen sterren opgespoord die net zulk vreemd helderheidsgedrag vertonen als Tabby’s ster.
Dat soort sterren zijn dus ‘normaler’ dan gedacht, al wordt hun gedrag nog steeds niet goed begrepen.
Tabby’s ster, officieel bekend als KIC 8462852, kwam in 2015 onder de aandacht vanwege het feit dat haar helderheid op onvoorspelbare momenten tijdelijk flink verminderde.
Ook bleek dat haar gemiddelde helderheid de afgelopen eeuw geleidelijk is afgenomen.
Voor het verschijnsel zijn diverse verklaringen bedacht, maar echt overtuigend zijn die voorlopig nog niet.
Schmidt wilde graag weten hoe uniek het gedrag van Tabby’s ster is.
Daartoe kamde hij gegevens uit die tussen april 1999 en maart 2000 zijn verzameld in het kader van de Northern Sky Variable Survey – een speurtocht naar veranderlijke sterren aan de noordelijke hemel.
Daaruit selecteerde hij sterren die om onduidelijke redenen onregelmatig van helderheid veranderen.
Dat leverde een oogst van 21 sterren op.
Voor deze 21 sterren zocht hij helderheidsgegevens op die recent zijn verzameld bij de All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN).
Deze lichtkrommen werden vervolgens vergeleken met de lichtkromme van Tabby’s ster.
De overeenkomsten tussen deze sterren zijn frappant, al lijkt het om twee verschillende typen te gaan.
Bij 15 van de sterren treden de helderheidsdips met vrij lange tussenpozen op, net als bij Tabby’s ster.
De overige vertonen vergelijkbare dips, maar dan veel frequenter.
Opvallend is dat alle gevonden sterren min of meer dezelfde temperatuur en lichtkracht hebben.
Het lijkt dus om een specifieke klasse van sterren te gaan.
Maar onduidelijk is nog of ze allemaal geleidelijk in helderheid afnemen en of hun dips, net als die van Tabby’s ster, niet op alle golflengten even diep zijn.
Volgens Schmidt is het waarschijnlijk dat de helderheidsdips van de sterren worden veroorzaakt door objecten die ervoor langs bewegen.
De golflengte-afhankelijkheid van de dips wijst er bovendien op dat deze objecten voor een belangrijk deel uit stof bestaan.
Mogelijk dat gericht onderzoek van deze 21 sterren daar uitsluitsel over kan geven. (EE)

Ook interessant

Melkwegstelsel lijkt aanzienlijk lichter dan gedacht

stipmedia

Webb legt spectrum van exoplaneet TRAPPIST-1 vast

stipmedia

Superzwaar zwart gat in sterrenstelsel M87 roteert

stipmedia

Het jonge heelal wemelde al van de Melkweg-achtige sterrenstelsels

stipmedia

Koolstofdioxide op Jupitermaan Europa is afkomstig uit inwendige oceaan

stipmedia

Capsule met bodemmateriaal van planetoïde Bennu is aangekomen in Houston

stipmedia