astrnieuwsheader

 

 unawe  EuSpSo.png

 Vallendesterren  Eurekashop be

 

Astronieuws

prominence.jpgOndanks hun uiterlijke verschijning roteren zogeheten zonnetornado’s niet, zo blijkt uit onderzoek door een team van Europese wetenschappers. Een nieuwe analyse van deze structuren, die aanzienlijk groter zijn dan de aarde, wijst erop dat ze hun verkeerde benaming te wijten hebben aan het feit dat ze tot nu toe alleen zijn onderzocht aan de hand van 2-dimensionale (‘platte’) beelden. Zonnetornado’s worden al sinds het begin van de 20ste eeuw waargenomen, maar danken hun bekendheid vooral aan filmbeelden die met de NASA-satelliet Solar Dynamics Observatory zijn gemaakt. Op deze ultravioletbeelden doen de structuren sterk denken aan de windhozen zoals we die op aarde kennen. Met behulp van het dopplereffect hebben de wetenschappers nu gemeten welke snelheden de hete gassen in de zonnetornado’s hebben en in welke richting ze bewegen.(Credit: NASA / SDO / GSFC.)

paucityofpho.jpgOnderzoek door astronomen van de universiteit van Cardiff wijst erop dat er in het heelal een tekort aan fosfor bestaat. Fosfor is een chemisch element dat een belangrijke rol speelt bij het leven op onze planeet. Waar dit element schaars is, zou leven zoals wij dat kennen wellicht niet mogelijk zijn. Fosfor is een van de slechts zes chemische elementen waar aardse organismen van afhankelijk zijn. Het is een cruciaal bestanddeel van adenosinetrifosfaat (ATP), dat cellen gebruiken voor de opslag en overdracht van energie. Fosfor wordt geproduceerd door supernova’s – de explosies van zware sterren. Maar de hoeveelheden van dit element die tot nu toe in onze Melkweg zijn waargenomen, komen niet altijd overeen met de uitkomsten van computermodellen.(Credit: M. Pasek / University of South Florida.)

812.jpgNieuw onderzoek laat zien dat ‘reuzenplaneten’ – planeten die minstens tien keer zo groot zijn als de aarde – van grote invloed zijn op de leefbaarheid van de kleinere planeten die om dezelfde ster cirkelen. Die invloed kan zowel positief als negatief uitwerken (The Astrophysical Journal, 4 april). Door 147 verre planetenstelsels met reuzenplaneten te analyseren, is een onderzoeksteam van de New York University Abu Dhabi en NASA’s Jet Propulsion Laboratory tot de conclusie gekomen dat de aanwezigheid van grote buurplaneten in veel gevallen niet bevorderlijk is voor de leefbaarheid van kleine buurplaneten, zelfs wanneer deze laatste stabiele omloopbanen doorlopen. ‘Stabiel’ betekent dat de betreffende planeet niet uit zijn stelsel wordt geslingerd of naar de ijzige buitengebieden daarvan wordt verbannen. (Credit Vic Roth)

Gourgouliatos_2-min.jpgOnderzoek laat zien dat instabiliteiten in de magnetische velden van neutronensterren intense magnetische hotspots kunnen veroorzaken die miljoenen jaren standhouden. Zelfs nadat het algemene magnetische veld van de neutronenster al aanzienlijk is verzwakt kunnen zulke hotspots blijven bestaan. Wanneer een zware ster door zijn voorraad nucleaire brandstof heen raakt en onder zijn eigen zwaartekracht bezwijkt, kan zich een neutronenster vormen. Deze zeer compacte objecten hebben anderhalf keer zo veel massa als de zon, maar zijn slechts ongeveer 20 kilometer groot. Neutronensterren tollen snel om hun as en hebben krachtige magnetisch velden. Net als bij de aarde hebben die velden een noordpool en een zuidpool, maar dit ‘dipool’-model kan niet alle aspecten van de neutronensterren verklaren. Een van de openstaande vraagstukken is waarom sommige plekken van hun oppervlak veel heter zijn dan gemiddeld. Onderzoekers van twee Britse universiteiten hebben met behulp van computersimulaties de inwendige structuur van jonge neutronensterren nagebootst. (2018 EWASS and NAM 2018 press releases)

water_opener_05162015.jpgDe aarde had misschien al veel vroeger water dan gedacht. Zo vroeg zelfs dat er al oceanen bestonden vóór de kolossale inslag van een protoplaneet ter grootte van Mars – ook wel Theia genoemd – die de maan deed ontstaan. Tot die conclusie komt een team van wetenschappers, onder leiding van Richard Greenwood van de Britse Open University, dat de zuurstofsamenstelling van maangesteenten heeft vergeleken met die van basaltgesteenten uit de diepe oceanen op aarde (Science Advances, 28 maart). De aanwezigheid van vloeibaar water verandert de hoeveelheden van verschillende zuurstofisotopen in gesteente. Dus als het meeste water op aarde pas na de grote inslag was aangekomen, zouden de aardse gesteenten een duidelijk andere zuurstofsamenstelling moeten hebben dan die van de maan. Dat blijkt echter niet het geval te zijn: de verschillen zijn heel klein. (Images courtesy of NASA; Narrated and produced by Helen Thompson and Ashley Yeager)

Weersverwachting

Foto van de dag

Tweets over sterrenkunde

Contact

Stip Media

Louise de Colignystraat 15 

1814 JA Alkmaar

+3172 531 49 78

info@zenitonline.nl

Login redactie